Vypravěči a vypravěčky. Nebojte se draků: A jako Antarktida

David Böhm: A jako Antarktida

Antarktida
Ilustrace (c) David Böhm

Narrators and storytellers. Don’t fear dragons: A jako Antarktida

David Böhm: A jako Antarktida

Antarktida
Ilustrace (c) David Böhm

„Na světě už není moc míst, kde člověk ještě nebyl. Jako by už nebylo co objevovat. A právě to je ten nejnáročnější úkol: objevovat svět znovu a způsobem, jakým jsme ho ještě neviděli. Naučit se užívat jeho bohatství a pestrost tak, abychom po sobě nenechali ekologickou pohromu, aby zůstal fascinujícím místem i za tisíc let a uživil ty, kteří tu budou po nás.“

“There are few places in the world where nobody has been. As if there was nothing left to discover. And it’s precisely this that is the most difficult task: to discover the world anew, and in a way in which we haven’t yet seen it. To learn to make use of its wealth and diversity so as not to leave an ecological disaster in our wake, so it remains a fascinating place even a thousand years from now, to be enjoyed by those who come after us.”

Vydalo nakladatelství Labyrint v roce 2019.
OBJEDNAT KNIHU

Namluvili/y: Anita Krausová a Oliver Bohm
Nahrál: Jan Sedláček, Mr Wombat
Zvuková postprodukce: Jonáš Richter
Hudební doprovod: Markéta Lisá
Ilustrace: David Böhm

David Böhm
(*1982) Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze. Baví ho především kresba – a baví ho objevovat její další možnosti. A to jak v případě ilustrací, tak v realizacích v interiérech i na poli současného umění. Často spolupracuje s Jiřím Frantou, v roce 2012 byli již potřetí nominovaní na Cenu Jindřicha Chalupeckého. Spoluzaložil komiksové noviny KIX.

Vychází za podpory Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva kultury České republiky

Published by Labyrint press in 2019.
ORDER BOOK

Narrated by: Anita Krausová and Oliver Bohm
Recorded by: Jan Sedláček, Mr Wombat
Audio post-production: Jonáš Richter
Musical accompaniment: Markéta Lisá
Illustrations: David Bohm

David Böhm (born 1982)
David Böhm graduated from the Academy of Fine Arts in Prague. He focuses primarily on drawing – and he enjoys discovering its unexplored possibilities, both with regard to illustrations and realisations in interiors and in the field of contemporary art. He often works together with Jiří Franta, and in 2012 they were nominated for the third time for the Jindřich Chalupecký Award. He is a co-founder of the comic magazine KIX.

Supported by the Prague City Council and the Ministry of Culture of the Czech Republic.

Předchozí akce

Past events