Veřejné slyšení ve věci imaginace

Institut%20%c3%9azkosti%20 %20fb%20event%20 %20(1920x1005px)%20(4)

Public Hearing in the Matter of Imagination 

Institut%20%c3%9azkosti%20 %20fb%20event%20 %20(1920x1005px)%20(4)

23. 7. 2020, 18:00–22:00
Menza Strahov, Jezdecká 1920, 160 17 Praha 6-Strahov

23. 7. 2020, 6pm–10pm
Menza Strahov, Jezdecká 1920, 160 17 Prague 6-Strahov

Naše imaginace se přestává rozvíjet s mnohými zásahy do poznávání a rozšiřování světa ze strany dospělých a vzdělávacích institucí. Ty, skrze předkládání příběhů o tom, jak se věci mají, co je a není normální, je a není možné, omezují naše způsoby vnímání a tvoření. Vedle prověřených příběhů ztrácíme schopnost vymýšlet alternativní scénáře a pouze přejímáme zavedené vzorce fungování. To se děje na různých úrovních našich životů, při uklízení bytu, odborném výzkumu, v manželských a jiných vztazích, v politické a sociální praxi, ve volném čase.

Formát veřejného slyšení funguje jako kolektivní mapa limitů imaginace a možností jak je překračovat. Jedná se o maraton krátkých příspěvků, jejichž prostřednictvím pozvaní hosté sdílejí své zkušenosti, příběhy, vize a prožitky. Pro své vyjádření využívají škálu verbálních i nonverbálních prostředků.

Hosté: Bio Masha, Petr Bittner, Martin Babička, Jakub Černý, Václav Drozd, Dominika Grygarová, Georgia Hejduková, Viktor Heumann, Kateřina Holá, Petra Jelínková, Anna Kárníková, Pavel Karous, Kateřina Kulanová, Lukáš Likavčan, Ladislav Loukota, Johanna Nejedlová, Kača Olivová, Jana Orlová, Jakub Ort, Alma Lily Rayner, Lukáš Senft, Jiří Skála, Jakub Stejskal, Kateřina Šimáčková, Eva Šlesingerová, Pavel Šplíchal, Jan Těsnohlídek, Martin Tománek, Hana Turečková, Kateřina Turečková, Tomáš Uhnák, Petr Váša, Tereza Virtová, Lenka Vrbová, Martin Zet

Our imagination stops to evolve after many interventions into the process of childhood exploration and expansion of the world from the side of adults and institutes of education. These factors, through the means of telling stories about how things are - what is normal and possible and what is not - are limiting our ability to perceive and create. As a side effect of these stories we are losing the ability to think about alternative scenarios and we are only accepting the pre-existing formulas of functioning. That is happening on many levels of our lives - in relation to how we clean our houses, scientific research, marital and other relationships, in political and social practice, in our free time. 

The concept of Public Hearing can allow us to work with the topic of imagination trough the means of sharing short contributions: experiences, stories, and visions. These can be expressed through a large variety of verbal and non-verbal tools. Public Hearing tries to identify the borders of imagination or find surprising ways of how they can be crossed.

Guests: Bio Masha, Petr Bittner, Martin Babička, Jakub Černý, Václav Drozd, Dominika Grygarová, Georgia Hejduková, Viktor Heumann, Kateřina Holá, Petra Jelínková, Anna Kárníková, Pavel Karous, Kateřina Kulanová, Lukáš Likavčan, Ladislav Loukota, Johanna Nejedlová, Kača Olivová, Jana Orlová, Jakub Ort, Alma Lily Rayner, Lukáš Senft, Jiří Skála, Jakub Stejskal, Kateřina Šimáčková, Eva Šlesingerová, Pavel Šplíchal, Jan Těsnohlídek, Martin Tománek, Hana Turečková, Kateřina Turečková, Tomáš Uhnák, Petr Váša, Tereza Virtová, Lenka Vrbová, Martin Zet

Veřejné slyšení proběhne v českém jazyce. Na místě je možné objednat si z nabídky jídel kantýny.

Akce je součástí výstavy 'Pojď blíž: Bienále Ve věci umění / Matter of Art 2020'. Bienále organizuje iniciativa pro současné umění tranzit.cz ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy

Bienále Ve věci umění / Matter of Art
Pojď blíž / Come Closer
22. 7. – 15. 11. 2020
www.matterof.art

foto (c) Karolína Matušková

Veřejné slyšení proběhne v českém jazyce. Na místě je možné objednat si z nabídky jídel kantýny.

Akce je součástí výstavy 'Pojď blíž: Bienále Ve věci umění / Matter of Art 2020'. Bienále organizuje iniciativa pro současné umění tranzit.cz ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy

Bienále Ve věci umění / Matter of Art
Pojď blíž / Come Closer
22. 7. – 15. 11. 2020
www.matterof.art

foto (c) Karolína Matušková

Institut uzkosti  web 033
Institut uzkosti  web 002
Institut uzkosti  web 003
Institut uzkosti  web 033
Institut uzkosti  web 002
Institut uzkosti  web 003
Institut uzkosti  web 023
Institut uzkosti  web 018
Institut uzkosti  web 038
Institut uzkosti  web 023
Institut uzkosti  web 018
Institut uzkosti  web 038
Institut uzkosti  web 049
Institut uzkosti  web 053
Institut uzkosti  web 048
Institut uzkosti  web 056
Institut uzkosti  web 071
Institut uzkosti  web 085
Institut uzkosti  web 074
Institut uzkosti  web 049
Institut uzkosti  web 053
Institut uzkosti  web 048
Institut uzkosti  web 056
Institut uzkosti  web 071
Institut uzkosti  web 085
Institut uzkosti  web 074

Playlist: Záznam z veřejného slyšení

1
Petr Váša
2
Dominika Grygarová
3
Petra Jelínková
4
Eva Šlesingerová
5
Pavel Karous
6
Hana Polanská Turečková
7
Ladislav Loukota
8
Jakub Stejskal
9
Jakub Černý
10
Kateřina Olivová
11
Jana Orlová
12
Johanna Nejedlová
13
Jan Těsnohlídek
13
Alma Lily Rayner
15
Kateřina Šimáčková
16
Martin Tománek
17
Lenka Vrbová
18
Václav Drozd (čte Jakub Ort)
19
Kateřina Holá
20
Lukáš Likavčan
21
Viktor Heumann
22
Georgia Hejduková
23
Kateřina Turečková
24
Martin Zet
25
Martin Babička
26
Jiří Skála
27
Anna Kárníková a Tomáš Uhnák
28
Lukáš Senft
29
Kateřina Kulanová
30
Tereza Virtová
31
Jakub Ort
32
Bio Masha
33
Petr Bittner a Pavel Šplíchal

Předchozí akce

Past events