Studio Porucha ŽIVĚ 10.1. 2024 : diskuze s projekcí

Zveme na diskuzi s filmovou projekcí k právě vycházejícímu podcastu Studio Porucha: O životě lidí s "jinakostí" v "normálním" světě.

Fb2
Bára Růžičková

Studio Disorder LIVE10.1.2024: Discussion and projection

We would like to invite you to a accompanying live event connected to our recently published podcast about the disruption of "normality" and "otherness".

Fb2
Bára Růžičková

Původní událost plánovaná na prosinec byla kvůli nakažení covidem-19 našich hostek zrušena. Nyní máme nový datum pro naši živou událost.

Vánoce jsou v běhu, ale my se už teď těšíme na setkání s vámi na živé události Studia PORUCHA v novém roce a to 10.1.2024 od 19 hodin. A protože jsou Vánoce, zveme ať se na naše společné setkání připravíte a podíváte se nebo si přečtete pohádky a další filmové nebo literární příběhy a zamyslíte se spolu s námi:

Jaký prostor je ve filmových nebo literárních příbězích věnován zkušenosti “lidí s postižením”? V jakých příbězích a kulturních reprezentacích se vidíme, slyšíme a jaký obraz o jinakosti a normalitě tyto reprezentace nabízejí? Jaké příběhy s námi naopak nepočítají, jaké příběhy modelují světy bez naší přítomnosti? A pokud s námi počítají jak by se musely převyprávět, přerámovat, změnit, abychom se s nimi mohli*y aspoň částečně identifikovat? Jak by vypadala filmová nebo literární krajina, která bere “lidi s postižením” vážně?

Přijďte na komponovaný večer, v rámci kterého se podíváme na části filmového dokumentu Code of the Freaks (2020), který je radikálním přerámováním zobrazování “lidí s postižením” ve filmu.

Společně s Kateřinou Kolářovou, Karolínou Chovancovou a Zuzanou Kašparovou budeme hledat způsoby, jak přerámovávat tyto kulturní narativy a hledat v nich způsoby crip čtení, tedy divácké, čtenářské nebo posluchačské způsoby kreativního porozumění a “přepisování” textů, příběhů nebo vizuality, které spíše než z dominantních kulturních vzorců vycházejí z touhy, kritické imaginace, prožívání sexuality, mimo binární šablony žena - muž, heterosexuální - homosexuální, cis - trans, zdravý - nemocný.

Začátek diskuze s projekcí filmu 19 : 00 v prostoru čítárny (místnost u kavárny Hlína)
Po diskuzi nás čeká zábava a DJset od seafur
Konec 21 : 30

✳ Pro diskuzi je zajištěno tlumočení do znakového jazyka. Film je opatřen českými titulkami.
✳ Do prostoru čítárny a na toalety je zajištěn bezbariérový přístup.

Na místě drobné občerstvení. Možnost zakoupení vlastního v kavárně Hlína.

Událost je současně živým úvodem k připravovanému podcastu Studio Porucha: O životě lidí s "jinakostí" v "normálním" světě, který Institut úzkosti chystá společně s Kateřinou Kolářovou, Jonášem Richterem, Idou Tausch a přizvanými hosty*kami Matějem Čiperou, Karolínou Chovancovou, Zuzanou Kašparovou, Pavlou Kovaříkovou, annou řičář libánskou, Elianem Posledním a Jitkou Rudolfovou.

Podcast zkoumá, jak lidé s jinou zkušeností světa utvářejí vlastní kulturní imaginace a narace, vztahy vzájemné podpory, ale i zdánlivě banální každodenní praxe, které napomáhají překonávat a přežít institucionální exkluzi, bariéry a ableistickou nadřazenost. V rámci Institutu úzkosti jsou “jinakost” a “normalita” koncepty, které se pokoušíme nabourávat od samého začátku našeho fungování v řadě projektů, cyklů, událostí. Tato spolupráce byla pro nás speciálně cenná, protože nám umožnila zažívat momenty sdílení napříč oblastmi znevýhodnění, která často zůstávají nepropojena.

✳ ✳ ✳

Podcast si můžete poslechnout na poslechovým platformách:

Soundcloud
Apple Podcasts
Spotify

The original December date of this event was moved to the beginning of January due to the illness covid-19. Now, we invite you to the new date on Januray 10th. .

Jaký prostor je ve filmových nebo literárních příbězích věnován zkušenosti “lidí s postižením”? V jakých příbězích a kulturních reprezentacích se vidíme, slyšíme a jaký obraz o jinakosti a normalitě tyto reprezentace nabízejí? Jaké příběhy s námi naopak nepočítají, jaké příběhy modelují světy bez naší přítomnosti? A pokud s námi počítají jak by se musely převyprávět, přerámovat, změnit, abychom se s nimi mohli*y aspoň částečně identifikovat? Jak by vypadala filmová nebo literární krajina, která bere “lidi s postižením” vážně?

Přijďte na komponovaný večer, v rámci kterého se podíváme na části filmového dokumentu Code of the Freaks (2020), který je radikálním přerámováním zobrazování “lidí s postižením” ve filmu.

Společně s Kateřinou Kolářovou, Karolínou Chovancovou a Zuzanou Kašparovou budeme hledat způsoby, jak přerámovávat tyto kulturní narativy a hledat v nich způsoby crip čtení, tedy divácké, čtenářské nebo posluchačské způsoby kreativního porozumění a “přepisování” textů, příběhů nebo vizuality, které spíše než z dominantních kulturních vzorců vycházejí z touhy, kritické imaginace, prožívání sexuality, mimo binární šablony žena - muž, heterosexuální - homosexuální, cis - trans, zdravý - nemocný.

Začátek diskuze s projekcí filmu 19 : 00 v prostoru čítárny (místnost u kavárny Hlína)
Po diskuzi nás čeká zábava a DJset od seafur
Konec 21 : 30

✳ Pro diskuzi je zajištěno tlumočení do znakového jazyka. Film je opatřen českými titulkami.
✳ Do prostoru čítárny a na toalety je zajištěn bezbariérový přístup.

Na místě drobné občerstvení. Možnost zakoupení vlastního v kavárně Hlína.

Událost je současně živým úvodem k připravovanému podcastu Studio Porucha: O životě lidí s "jinakostí" v "normálním" světě, který Institut úzkosti chystá společně s Kateřinou Kolářovou, Jonášem Richterem, Idou Tausch a přizvanými hosty*kami Matějem Čiperou, Karolínou Chovancovou, Zuzanou Kašparovou, Pavlou Kovaříkovou, annou řičář libánskou, Elianem Posledním a Jitkou Rudolfovou.

Podcast zkoumá, jak lidé s jinou zkušeností světa utvářejí vlastní kulturní imaginace a narace, vztahy vzájemné podpory, ale i zdánlivě banální každodenní praxe, které napomáhají překonávat a přežít institucionální exkluzi, bariéry a ableistickou nadřazenost. V rámci Institutu úzkosti jsou “jinakost” a “normalita” koncepty, které se pokoušíme nabourávat od samého začátku našeho fungování v řadě projektů, cyklů, událostí. Tato spolupráce byla pro nás speciálně cenná, protože nám umožnila zažívat momenty sdílení napříč oblastmi znevýhodnění, která často zůstávají nepropojena.

✳ ✳ ✳

Podcast si můžete poslechnout na poslechovým platformách:

Soundcloud
Apple Podcasts
Spotify

Předchozí akce

Past events