Rezidence: Jiří Žák

@ Spring Sessions, Ammán, Jordánsko
listopad 2018

Epilog dlouheho pratelstvi 2

Residency: Jiří Žák

@ Spring Sessions, Amman, Jordan
November 2018

Epilog dlouheho pratelstvi 2

Jiří Žák (1989*) vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v Ateliéru Tomáše Vaňka. Absolvoval stáže v Ateliéru sochařství Dominika Langa a Edith Jeřábkové na UMPRUM, v Šalounově ateliéru pod vedením Ruth Noack a na Univerzitě umění a designu v Karlsruhe v ateliérech Isaaca Juliena a Vadima Fishkina. V roce 2015 se stal laureátem ceny EXIT, která se zaměřuje na studenty vysokých uměleckých škol z České a Slovenské republiky. V témže roce působil v kolektivu Galerie 207 na UMPRUM. Je členem Ateliéru bez vedoucího. Ve své tvorbě se zabývá video-esejistickým přístupem a kritickou reflexí historických událostí i současnosti. Základem jeho prací je vždy politikum zprostředkované imaginativní a imerzivní formou.

Jiří Žák bude v Ammánu rozvíjet svůj dlouhodobý výzkumný projekt s názvem 'Epilog dlouhého přátelství', ve kterém řeší historii Československého vývozu zbraní do Sýrie od 50.let do roku 1989, a jeho implikace pro současnost. Zkoumaná historie slouží také jako pozadí pro širší úvahu nad povahou a konstrukcí české indentity a jejího vztahu k ne-evropskému druhému.

Jiří Žák (1989*) studied at Academy of Fine Arts in Prague in the Studio of Tomáš Vaněk. He was on the internship at Academy Of Arts, Architecture And Design In Prague in the Sculptural Studio of Dominik Lang and Edith Jeřábková, at Šaloun Studio of Visiting Professor (Ruth Noack) and at the University of Art and Design in Karlsruhe in studios of Isaac Julien and Vadim Fishkin. In the year 2015, he was laureate of the EXIT Award. In the same year, he was part of team Gallery 207 at Academy Of Arts, Architecture And Design In Prague. He is a member of the so-called Studio Without The Master. In his work, he deals with a critical reflection of historical events and contemporary world with video-essayistic approach. The core of his interest is always the political issue which is mediated by imaginative and immersive form.

Night%20of%20the%20hunter%204
Night%20of%20the%20hunter%204

Předchozí akce

Past events