• 03/06–18/06/2023

2.setkání dětské redakční rady KRUNÝŘ: Workshop pro děti

A je to znovu tady: Zahrada Kafkárny a tým Krunýře opět svolává dětské redaktorky a redaktory ke společnému bádání a tvoření.

Neděle 18. 6. 2023
13—16 hod
Kafkárna, Centrum pro umění a ekologii / UMPRUM
Buštěhradská 2
160 00 Praha 6

Krunyr ig
Grafika: Žofia Fodorová
  • 03/06–18/06/2023

Here we go again: the Kafkárna Garden and the Krunýř team are once again convening the children's editors to explore and create together.

Sunday, June 18th, 2023
1—4PM
Kafkárna, Centrum pro umění a ekologii / UMPRUM
Buštěhradská 2
160 00 Praha 6

Krunyr ig
Grafika: Žofia Fodorová

Chcete se podílet na 2. čísle dětského pracovního sešitu Krunýř?

Opět svoláváme dětské redaktorky a redaktory ke společnému bádání a tvoření. Ještě než se rozjedete na prázdniny pojďte s námi zkoumat příběhy zahrady a jejích obyvatel (zvířat, rostlin, hub, soch a věcí), kteří dohromady tvoří provázaný organismus, který spolu navzájem komunikuje. Tentokrát se na něj budeme ladit společně s Marií Tučkovou, vizuální umělkyní a autorkou ilustrací dalšího čísla Krunýře.

Marie Tučková alias Ursula Uwe pracuje v médiích textu, videa, kresby, písňové tvorby, živé performance a instalace. Marie ve své tvorbě zkoumá politiku naslouchání, hierarchii hlasů, polyfonii, různé formy spolupráce a překrývání politického a básnického jazyka. Ve své tvorbě upozorňuje na souvislosti mezi vykořisťováním přírody a
ženskými a queer těly. Její práce je založena na dlouhodobém výzkumu, na spolupráci a na improvizaci jako nekonečné zkoušce (Wilson Harris).

KRUNÝŘ je pracovní sešit pro dětské čtenáře a čtenářky, zaměřený na prohlubování mezidruhových vztahů, rozvoj imaginace a empatie a nebinárního vidění světa. Přináší řadu příběhů, aktivit, scénářů, které aktivují tělo a mysl, motivují ke kreativitě a touze aktivně měnit svět okolo sebe. Mezi jeho rubriky patří aktivity rozvíjející smysly, stávání se dočasně někým či něčím jiným, praktické návody, imaginační scénáře, zprávy z Lesa, rozhovory vedené dětskou skupinou reportérek a reportérů Břevnovský expres, trasy výzkumných procházek, rady jak pečovat o druhé, ať už to jsou lidé, zvířata, rostliny a jiné.

Pomůcky i občerstvení bude na místě.

Účast zdarma.

Těšíme se na vás,

Váš tým Krunýře a Kafkárny

* * *

Pořádá Institut úzkosti ve spolupráci s Centrem pro umění a ekologii UMPRUM.

Projekt Centrum pro umění a ekologii UMPRUM získal podporu z Fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Kultura. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP.

Událost je podpořena Ministerstvem kultury ČR a Hlavním městem Praha.

Chcete se podílet na 2. čísle dětského pracovního sešitu Krunýř?

Opět svoláváme dětské redaktorky a redaktory ke společnému bádání a tvoření. Ještě než se rozjedete na prázdniny pojďte s námi zkoumat příběhy zahrady a jejích obyvatel (zvířat, rostlin, hub, soch a věcí), kteří dohromady tvoří provázaný organismus, který spolu navzájem komunikuje. Tentokrát se na něj budeme ladit společně s Marií Tučkovou, vizuální umělkyní a autorkou ilustrací dalšího čísla Krunýře.

Marie Tučková alias Ursula Uwe pracuje v médiích textu, videa, kresby, písňové tvorby, živé performance a instalace. Marie ve své tvorbě zkoumá politiku naslouchání, hierarchii hlasů, polyfonii, různé formy spolupráce a překrývání politického a básnického jazyka. Ve své tvorbě upozorňuje na souvislosti mezi vykořisťováním přírody a
ženskými a queer těly. Její práce je založena na dlouhodobém výzkumu, na spolupráci a na improvizaci jako nekonečné zkoušce (Wilson Harris).

KRUNÝŘ je pracovní sešit pro dětské čtenáře a čtenářky, zaměřený na prohlubování mezidruhových vztahů, rozvoj imaginace a empatie a nebinárního vidění světa. Přináší řadu příběhů, aktivit, scénářů, které aktivují tělo a mysl, motivují ke kreativitě a touze aktivně měnit svět okolo sebe. Mezi jeho rubriky patří aktivity rozvíjející smysly, stávání se dočasně někým či něčím jiným, praktické návody, imaginační scénáře, zprávy z Lesa, rozhovory vedené dětskou skupinou reportérek a reportérů Břevnovský expres, trasy výzkumných procházek, rady jak pečovat o druhé, ať už to jsou lidé, zvířata, rostliny a jiné.

Pomůcky i občerstvení bude na místě.

Účast zdarma.

Těšíme se na vás,

Váš tým Krunýře a Kafkárny

* * *

Pořádá Institut úzkosti ve spolupráci s Centrem pro umění a ekologii UMPRUM.

Projekt Centrum pro umění a ekologii UMPRUM získal podporu z Fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Kultura. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP.

Událost je podpořena Ministerstvem kultury ČR a Hlavním městem Praha.

Předchozí akce

Past events