• 03/06–18/06/2023

2.setkání dětské redakční rady KRUNÝŘ: Workshop pro děti

A je to znovu tady: Zahrada Kafkárny a tým Krunýře opět svolává dětské redaktorky a redaktory ke společnému bádání a tvoření.

Neděle 18. 6. 2023
13—16 hod
Kafkárna, Centrum pro umění a ekologii / UMPRUM
Buštěhradská 2
160 00 Praha 6

Krunyr ig
Grafika: Žofia Fodorová
 • 03/06–18/06/2023

Here we go again: the Kafkárna Garden and the Krunýř team are once again convening the children's editors to explore and create together.

Sunday, June 18th, 2023
1—4PM
Kafkárna, Centrum pro umění a ekologii / UMPRUM
Buštěhradská 2
160 00 Praha 6

Krunyr ig
Grafika: Žofia Fodorová

Chcete se podílet na 2. čísle dětského pracovního sešitu Krunýř?

Opět svoláváme dětské redaktorky a redaktory ke společnému bádání a tvoření. Ještě než se rozjedete na prázdniny pojďte s námi zkoumat příběhy zahrady a jejích obyvatel (zvířat, rostlin, hub, soch a věcí), kteří dohromady tvoří provázaný organismus, který spolu navzájem komunikuje. Tentokrát se na něj budeme ladit společně s Marií Tučkovou, vizuální umělkyní a autorkou ilustrací dalšího čísla Krunýře.

Marie Tučková alias Ursula Uwe pracuje v médiích textu, videa, kresby, písňové tvorby, živé performance a instalace. Marie ve své tvorbě zkoumá politiku naslouchání, hierarchii hlasů, polyfonii, různé formy spolupráce a překrývání politického a básnického jazyka. Ve své tvorbě upozorňuje na souvislosti mezi vykořisťováním přírody a
ženskými a queer těly. Její práce je založena na dlouhodobém výzkumu, na spolupráci a na improvizaci jako nekonečné zkoušce (Wilson Harris).

KRUNÝŘ je pracovní sešit pro dětské čtenáře a čtenářky, zaměřený na prohlubování mezidruhových vztahů, rozvoj imaginace a empatie a nebinárního vidění světa. Přináší řadu příběhů, aktivit, scénářů, které aktivují tělo a mysl, motivují ke kreativitě a touze aktivně měnit svět okolo sebe. Mezi jeho rubriky patří aktivity rozvíjející smysly, stávání se dočasně někým či něčím jiným, praktické návody, imaginační scénáře, zprávy z Lesa, rozhovory vedené dětskou skupinou reportérek a reportérů Břevnovský expres, trasy výzkumných procházek, rady jak pečovat o druhé, ať už to jsou lidé, zvířata, rostliny a jiné.

Pomůcky i občerstvení bude na místě.

Účast zdarma.

Těšíme se na vás,

Váš tým Krunýře a Kafkárny

* * *

Pořádá Institut úzkosti ve spolupráci s Centrem pro umění a ekologii UMPRUM.

Projekt Centrum pro umění a ekologii UMPRUM získal podporu z Fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Kultura. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP.

Událost je podpořena Ministerstvem kultury ČR a Hlavním městem Praha.

Chcete se podílet na 2. čísle dětského pracovního sešitu Krunýř?

Opět svoláváme dětské redaktorky a redaktory ke společnému bádání a tvoření. Ještě než se rozjedete na prázdniny pojďte s námi zkoumat příběhy zahrady a jejích obyvatel (zvířat, rostlin, hub, soch a věcí), kteří dohromady tvoří provázaný organismus, který spolu navzájem komunikuje. Tentokrát se na něj budeme ladit společně s Marií Tučkovou, vizuální umělkyní a autorkou ilustrací dalšího čísla Krunýře.

Marie Tučková alias Ursula Uwe pracuje v médiích textu, videa, kresby, písňové tvorby, živé performance a instalace. Marie ve své tvorbě zkoumá politiku naslouchání, hierarchii hlasů, polyfonii, různé formy spolupráce a překrývání politického a básnického jazyka. Ve své tvorbě upozorňuje na souvislosti mezi vykořisťováním přírody a
ženskými a queer těly. Její práce je založena na dlouhodobém výzkumu, na spolupráci a na improvizaci jako nekonečné zkoušce (Wilson Harris).

KRUNÝŘ je pracovní sešit pro dětské čtenáře a čtenářky, zaměřený na prohlubování mezidruhových vztahů, rozvoj imaginace a empatie a nebinárního vidění světa. Přináší řadu příběhů, aktivit, scénářů, které aktivují tělo a mysl, motivují ke kreativitě a touze aktivně měnit svět okolo sebe. Mezi jeho rubriky patří aktivity rozvíjející smysly, stávání se dočasně někým či něčím jiným, praktické návody, imaginační scénáře, zprávy z Lesa, rozhovory vedené dětskou skupinou reportérek a reportérů Břevnovský expres, trasy výzkumných procházek, rady jak pečovat o druhé, ať už to jsou lidé, zvířata, rostliny a jiné.

Pomůcky i občerstvení bude na místě.

Účast zdarma.

Těšíme se na vás,

Váš tým Krunýře a Kafkárny

* * *

Pořádá Institut úzkosti ve spolupráci s Centrem pro umění a ekologii UMPRUM.

Projekt Centrum pro umění a ekologii UMPRUM získal podporu z Fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Kultura. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP.

Událost je podpořena Ministerstvem kultury ČR a Hlavním městem Praha.

Iu krunyr 02  002
Iu krunyr 02  010
Iu krunyr 02  007
Iu krunyr 02  001
Iu krunyr 02  005
Iu krunyr 02  008
Iu krunyr 02  012
Iu krunyr 02  014
Iu krunyr 02  015
Iu krunyr 02  016
Iu krunyr 02  017
Iu krunyr 02  021
Iu krunyr 02  002
Iu krunyr 02  010
Iu krunyr 02  007
Iu krunyr 02  001
Iu krunyr 02  005
Iu krunyr 02  008
Iu krunyr 02  012
Iu krunyr 02  014
Iu krunyr 02  015
Iu krunyr 02  016
Iu krunyr 02  017
Iu krunyr 02  021
Iu krunyr 02  008
Iu krunyr 02  006
Iu krunyr 02  004
Iu krunyr 02  001
Iu krunyr 02  011
Iu krunyr 02  014
Iu krunyr 02  016
Iu krunyr 02  012
Iu krunyr 02  008
Iu krunyr 02  006
Iu krunyr 02  004
Iu krunyr 02  001
Iu krunyr 02  011
Iu krunyr 02  014
Iu krunyr 02  016
Iu krunyr 02  012

Předchozí akce

Past events