České vydání publikace Paula Friereho: Pedagogika utlačovaných

Futuropolis a nakladatelství Neklid s radostí oznamují vydání českého překladu třetí nejcitovanější knihy humanitních věd.

Pedagogika%20utlacovanych

České vydání publikace Paula Friereho: Pedagogika utlačovaných

Futuropolis a nakladatelství Neklid s radostí oznamují vydání českého překladu třetí nejcitovanější knihy humanitních věd.

Pedagogika%20utlacovanych

Pedagogika utlačovaných Paula Freireho se věnuje se důležitosti dialogu mezi vyučujícími a studujícími, pojmenovává a kritizuje bankovní koncepci vzdělávání a nastavuje zrcadlo škole jako instituce, kde dochází k odlidšťování.

Paul Friere rozvíjí teorii vzdělávání přizpůsobenou potřebám těch, kdo jsou v kapitalistické společnosti znevýhodnění a marginalizovaní. Kniha kombinuje pedagogickou a politickou filozofii, nabízí analýzu útlaku a teorii osvobození. Freire se domnívá, že tradiční vzdělávání slouží k udržení sociálního, politického a ekonomického statusu quo, ze kterého těží úzká skupina lidí u moci. K překonání útlaku, který je pro vykořisťovatelskou společnost endemický, je třeba přetvořit vzdělávání tak, aby inspirovalo a umožnilo utlačovaným bojovat za osvobození. Tento nový styl vzdělávání se zaměřuje na zvyšování kritického vědomí, dialog a spolupráci mezi vyučujícím a studujícím ve snaze dosáhnout větší humanizace všech. Podle Freireho je vzdělávání vždy politické a funguje buď k zachování stávajícího společenského řádu, nebo k jeho transformaci.

Teorie vzdělávání a revoluční akce, které nabízí Freire v Pedagogice utlačovaných, jsou určeny radikálnímu publiku, které se angažuje v boji za osvobození od útlaku. Freire se tomuto boji sám věnoval po léta, kdy vyučoval brazilské a chilské rolníky a dělníky. Jeho úsilí o vzdělávací a politické reformy vyústilo v krátké období věznění a následné patnáctileté vyhnanství z rodné Brazílie.
Publikace byla poprvé vydána v portugalštině v roce 1968, v následujících letech byla přeložena do mnoha světových jazyků a je třetí nejcitovanější knihou v oblasti sociálních věd.

Přeložila Eva Batličková.

Knihu vydanou v nakladatelství Neklid můžete zakoupit ZDE.

***

Zveme Vás zároveň na

Křest publikace: Pedagogika ultlačovaných
neděle, 4. 12. 2022 od 18 hodin
prostor39
Řehořova 39, Praha 3

Na akci proběhne neautorské čtení z knihy za doprovodu Basové fronty lásky a míru pro štěstí, vášeň a život a následná diskuze s překladatelkou Evou Batličkovou.

Pedagogika utlačovaných Paula Freireho se věnuje se důležitosti dialogu mezi vyučujícími a studujícími, pojmenovává a kritizuje bankovní koncepci vzdělávání a nastavuje zrcadlo škole jako instituce, kde dochází k odlidšťování.

Paul Friere rozvíjí teorii vzdělávání přizpůsobenou potřebám těch, kdo jsou v kapitalistické společnosti znevýhodnění a marginalizovaní. Kniha kombinuje pedagogickou a politickou filozofii, nabízí analýzu útlaku a teorii osvobození. Freire se domnívá, že tradiční vzdělávání slouží k udržení sociálního, politického a ekonomického statusu quo, ze kterého těží úzká skupina lidí u moci. K překonání útlaku, který je pro vykořisťovatelskou společnost endemický, je třeba přetvořit vzdělávání tak, aby inspirovalo a umožnilo utlačovaným bojovat za osvobození. Tento nový styl vzdělávání se zaměřuje na zvyšování kritického vědomí, dialog a spolupráci mezi vyučujícím a studujícím ve snaze dosáhnout větší humanizace všech. Podle Freireho je vzdělávání vždy politické a funguje buď k zachování stávajícího společenského řádu, nebo k jeho transformaci.

Teorie vzdělávání a revoluční akce, které nabízí Freire v Pedagogice utlačovaných, jsou určeny radikálnímu publiku, které se angažuje v boji za osvobození od útlaku. Freire se tomuto boji sám věnoval po léta, kdy vyučoval brazilské a chilské rolníky a dělníky. Jeho úsilí o vzdělávací a politické reformy vyústilo v krátké období věznění a následné patnáctileté vyhnanství z rodné Brazílie.
Publikace byla poprvé vydána v portugalštině v roce 1968, v následujících letech byla přeložena do mnoha světových jazyků a je třetí nejcitovanější knihou v oblasti sociálních věd.

Přeložila Eva Batličková.

Knihu vydanou v nakladatelství Neklid můžete zakoupit ZDE.

***

Zveme Vás zároveň na

Křest publikace: Pedagogika ultlačovaných
neděle, 4. 12. 2022 od 18 hodin
prostor39
Řehořova 39, Praha 3

Na akci proběhne neautorské čtení z knihy za doprovodu Basové fronty lásky a míru pro štěstí, vášeň a život a následná diskuze s překladatelkou Evou Batličkovou.

Friere%201
Friere%202
Friere%203
Friere%204
Firere%203
Friere%206
Friere%205
Foto: Eliška Hanzlová
Friere%201
Friere%202
Friere%203
Friere%204
Firere%203
Friere%206
Friere%205
Foto: Eliška Hanzlová

Předchozí akce

Past events

  • 03/06–18/06/2023

does not trust glasses