II. Otevřená záchrana: 20 slepic z velkochovu

Květen 2019

Rxlvii 8
Foto: ©Michal Kolesár, http://michalkolesar.net. 2019

II. Open rescue of 20 chickens from battery farming

May 2019

Rxlvii 8
Photo: ©Michal Kolesár, http://michalkolesar.net. 2019

Hospodářská zvířata jsou zvířata, ne maso. Otevřené záchrany jsou reakcí na příliš pomalu a opatrně probíhající proces změn v oblasti ochrany hospodářských zvířat. Dokud nedojde k přehodnocení vztahu mezi lidmi a zvířaty, které by vedlo k proměně jejich statusu a tedy i životních podmínek, jsou otevřené záchrany jedním z ospravedlnitelných způsobů boje za práva zvířat.

Děkujeme Michalu Kolesárovi, Lukáši Krásovi za další záchranu a všem těm, kteří slepicím nabídli domov a lepší podmínky k životu.

Farm animals are animals, not meat. Open rescue represents one response to the excessively slow and cautious changes being enacted in the sphere of the protection of farm animals. Until a profound re-evaluation of the relationship between people and animals takes place that changes the status of farm animals and their living conditions, open rescue remains one of the justifiable ways of fighting for animal rights.

Many thanks to Michal Kolesár, Lukáš Krása for another rescue and all of those who offered homes and better living conditions to rescued chickens.

Rxlvii 2
Foto: ©Michal Kolesár, http://michalkolesar.net. 2019
Rxlvii 6
Foto: ©Michal Kolesár, http://michalkolesar.net. 2019
Dsc 0188
©Institut úzkosti, Nový domov
Dsc 0189
©Institut úzkosti, Nový domov
Dsc 0300
©Institut úzkosti, Nový domov
Dsc 0305
©Institut úzkosti, Nový domov
Rxlvii 2
Photo: ©Michal Kolesár, http://michalkolesar.net. 2019
Rxlvii 6
Photo: ©Michal Kolesár, http://michalkolesar.net. 2019
Dsc 0188
©Institute of Anxiety, Chicken's new home
Dsc 0189
©Institute of Anxiety, Chicken's new home
Dsc 0300
©Institute of Anxiety, Chicken's new home
Dsc 0305
©Institute of Anxiety, Chicken's new home

Předchozí akce

Past events