NEVIDITELNÍ, NEVIDITELNÉ. Záznam z workshopu

Video dokumentace workshop pro děti, ale taky pro pavouky, bodláky, kopřivy nebo myši a další neviditelná zvířata a rostliny, kteří*é tu s námi žijí a nebo ty, kteří*é se cítí z různých důvodů neviditelní*é.

INVISIBLE. Video z workshopu

The video documentation from the workshop for children, but also for spiders, thistles, nettles or mice and other invisible animals and plants that live among us, or generally for those who for whatever reasons feel themselves to be invisible to others.

Procházka městem a seznámení s těmi, kteří*ré v něm žijí, i když je často nevidíme nebo vědomě přehlížíme. Naši průvodci nás vedly*i městskými ulicemi, průchody, okenními parapety, dvory domů, křovím, loužemi, škvírami mezi dlaždicemi a všude tam, kde jsme si mysleli*y, že to dobře známe.

Dramaturgie: Eva Koťátková
Video: Milan Mazur (Artyčok.TV)
Produkce: Ida Tausch
Fotografie: Petra Pučeková, Karolína Matušková

Průvodci: botanik Jan Albert Šturma, zoolog Jan Hošek, umělkyně Eva Jiřička a pracovnice z Jako doma Eliška Konývková a Denisa Bašková

Workshop a komentovaná procházka proběhla v rámci série Žijí mimo svá jména, cyklu veřejných akcí: workshopů, diskuzí, performancí, které mají za cíl přiblížit dětem svět zvířat, rostlin, hub a dalších nelidských obyvatel našeho světa a společně promýšlet smysluplnější a citlivější možnosti našeho soužití.

Projekt Žijí mimo svá jména vzniká za finanční podpory: MČ Praha 7, Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR

A walk through the city to meet those who live in it, even though we often either don’t see them or consciously overlook them. Our guides took us through the city streets, passages, car parks, past bus stops, window ledges, courtyards of buildings, bushes, puddles, the cracks between the paving stones and everywhere we thought we know well.

Dramaturgy: Eva Koťátková
Video: Milan Mazur (Artyčok.TV)
Produkction: Ida Tausch
Photography: Petra Pučeková, Karolína Matušková

Our guides will be the botanist Jan Albert Šturma, the zoologist Jan Hošek, the artist Eva Jiřička and others.

The workshop takes place within the framework of the series Žijí mimo svá jména, a cycle of public events: workshops, discussions, performances aimed at familiarising children with the world of animals, plants, fungi and other non-human inhabitants of our world.

Supporetd by: MČ Praha 7, Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR

Předchozí akce

Past events