Vypravěči a vypravěčky. Nebojte se draků: Gréta

Andrea Gregušová: Gréta

Img 5372
Ilustrace (c) David Böhm

Narrators and storytellers. Don’t fear dragons: Gréta

Andrea Gregušová: Gréta

Img 5372
Ilustrace (c) David Böhm

„Utrápená maminka želva zmizela se svými dětmi za dveřmi ordinace. A zatímco paní doktorka pumpovala tři malá bříška nebohých želviček, babička Grétě zazpívala další velký kus ČEKACÍ písně. Želvy potřebují na všechno hodně času, jsou už prostě takové. Chobotnici Kleopatru svrběla vyrážka. Chudinka, má ji po celém těle. Škrabala se tak usilovně, že si všechna chapadla zašmodrchala do klubka. Paní doktorka je opatrně rozmotala a předepsala jí mastičku proti svědění. Mořský úhoř Matěj si stěžoval: „Nemám energii, jsem slabý. A to všechno proto, že mi celé noci nad postelí proplouvají lodě….”

“The distressed mother turtle disappeared with her children behind the door of the surgery. And while the doctor pumped the three little stomachs of the poor young turtles, grandma Greta sang another large section of the WAITING song. Turtles need a long time for everything, that’s just the way it is. Cleopatra the octopus was suffering from an itchy rash. Poor thing, it was all over her body. She scratched so fiercely that all her tentacles got twisted up in a ball. The doctor carefully disentangled them and prescribed her some cream for the itching. The conger eel complained: “I’ve got no energy, I feel weak. And all because ships were sailing over my bed all night...”

Vydalo nakladatelství Pluto v roce 2019.
OBJEDNAT KNIHU

V originále (ve slovenštině) vydalo nakladatelství Egreš.
OBJEDNAT KNIHU

Namluvila: Nataša Mikulová Bednářová
Nahrál: Jan Sedláček, Mr Wombat
Zvuková postprodukce: Jonáš Richter
Hudební doprovod: Markéta Lisá
Ilustrace: David Bohm

Andrea Gregušová (1973) vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, obod slovenský jazyk a hudební výchova. Pracuje v Horních Orešanech jako lektorka slovenštiny pro cizince. Andrea začala psát „do šuplíku“ na vysoké škole. V roce 2007 zkusila svoje pohádky nabídnout i ostatním a vyšlo to. Pohádky píše na papír, proto, aby ji příběhy a jejich vymýšlení netlačily v hlavě.

Vychází za podpory Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva kultury České republiky

Published by Pluto press, 2019.
ORDER BOOK

Original (in Slovak) published by Egreš press.
ORDER BOOK

Narrated by: Nataša Mikulová Bednářová
Recorded by: Jan Sedláček, Mr Wombat
Audio post-production: Jonáš Richter
Musical accompaniment: Markéta Lisá
Illustrations: David Böhm

Andrea Gregušová (born 1973) graduated in Slovak language and musical education from the Pedagogical Faculty of Comenius University in Bratislava. She works in Horné Orešany as a teacher of Slovak for foreigners. Andrea started writing for her own pleasure while at university. In 2007 she successfully offered her fairy tales for publication. She writes her stories down on paper so that the process of compiling them doesn’t take up too much space in her head.

Supported by the Prague City Council and the Ministry of Culture of the Czech Republic.

Předchozí akce

Past events