Matt Mullican: The Emergence of That Person

Performativní přednáška

18. 10. 2018, 20:00
@ Veletržní palác – Národní galerie Praha, Malá dvorana
facebook
videozáznam

Mattmullican veletrznipalac tisk 26
Foto: Dita Havránková

Matt Mullican: The Emergence of That Person

Performative lecture

18 October 2018, 8 PM
@ Trade Fair Palace - National Gallery Prague
facebook
video documentation

Mattmullican veletrznipalac tisk 26
Photo: Dita Havránková

Co si “that person” myslí? Co se od ní/něj můžeme naučit? Co se nám snaží říct a proč? A o jakém typu systému, o jakém z mnoha světů? Jak je jí/jej možné probudit a za jakých podmínek k nám mluví skrze Mattova ústa? A můžeme s ní/ním mluvit my nebo “that person” vstupuje do interakce jen s bytostmi svého druhu? Jaké to je nemuset se zpovídat z toho, jakého jste věku, pohlaví a jaké další výhody svět, který obývá “that person” nabízí? Které z pater vědomí nám “that person” otevírá? A sedí tu s námi, zatímco sledujeme tuhle přednášku, dvojnásobek bytostí, celá skupina “that persons”? Pustí se tyto bytosti s “that person” Matta Mullicana během přednášky do dialogu, dovolí jim “that person” vystoupit? A jaké by to bylo kdybychom tyto bytosti nechali mluvit za nás častěji, dali jim víc prostoru?

Since 1977, Matt Mullican has used the technique of hypnosis as both a working method and a strategy through which he gives voice to “that person”, a being of undetermined gender and age inhabiting Mullican’s body through which he communicates and creates artworks.

Matt Mullican’s performative lectures take the form of a monologue that goes through various levels of consciousness and links subjective testimony with attempts to disturb systems of knowledge and create his own cosmology.

More information soon.

Matt Mullican (1951) byl žákem Johna Baldessariho na CalArts v USA. Jeho práce byla vystavena v uměleckých institucích jako je The Metropolitan Museum of Art v New Yorku; Haus Der Kunst, Mnichov; The National Galerie, Berlín; Stedelijk Museum, Schiedam, Nizozemsko; Museum of Contemporary Art, Los Angeles; The Museum of Modern Art, New York a Hangar Bicocca v Miláně. Mullican přednášel například na Columbia University, Rijksakademie; London Institute; Chelsea College of Art and Design nebo School of Visual Arts, New York.

Od roku 1977 používá Matt Mullican techniku hypnózy jako pracovní metodu i strategii, skrze kterou nechává promlouvat “that person”, bytost nejasného pohlaví a věku, která obývá Mullicanovo tělo, komunikuje skrze něj a vytváří umělecká díla. Performativní přednášky, které Mullican považuje za plnohodnotnou součást svojí práce, mají podobu monologu, jenž prochází různými patry vědomí a propojuje subjektivní výpověď s pokusy o systematizaci světa.

Ve snaze dát strukturu i vysvětlení tomu, co jej obklopuje, stejně jako zpochybnit stávající systémy vědění, jazyka a vytváření znaků, Mullican vyvinul vlastní systém tzv. pěti světů, kterým přiřkl různé barvy a situoval je do různých úrovní vnímání. Svět podle Mullicana obsahuje to, co je fyzické, materiální, to, co vychází z každodenního života, to, co získává hodnotu (například umění), to, co na sebe bere podobu jazyka a symbolu, to, co dává prostor subjektivitě a představám, vizím. Mullicanovy výstavy obsahují vše zmíněné, jsou to archivy či katalogy předmětů, vizí a znaků, rozložené do prostoru.

Akci pořádá Institut úzkosti ve spolupráci s Národní galerií Praha.

Matt Mullican: The Emergence of That Person, Veletržní palác - Národní Galerie Praha, 2018
Foto: Dita Havránková
© Institut úzkosti

Matt Mullican: The Emergence of That Person, Fair Trade Palace - National Gallery Prague, 2018
Photo: Dita Havránková
© Institute of Anxiety

Mattmullican veletrznipalac tisk 02
Mattmullican veletrznipalac tisk 03
Mattmullican veletrznipalac tisk 09
Mattmullican veletrznipalac tisk 10
Mattmullican veletrznipalac tisk 14
Mattmullican veletrznipalac tisk 15
Mattmullican veletrznipalac tisk 23
Mattmullican veletrznipalac tisk 31
Mattmullican veletrznipalac tisk 36
Mattmullican veletrznipalac tisk 40
Mattmullican veletrznipalac tisk 42
Mattmullican veletrznipalac tisk 05
Mattmullican veletrznipalac tisk 08
Mattmullican veletrznipalac tisk 02
Mattmullican veletrznipalac tisk 03
Mattmullican veletrznipalac tisk 09
Mattmullican veletrznipalac tisk 10
Mattmullican veletrznipalac tisk 14
Mattmullican veletrznipalac tisk 15
Mattmullican veletrznipalac tisk 23
Mattmullican veletrznipalac tisk 31
Mattmullican veletrznipalac tisk 36
Mattmullican veletrznipalac tisk 40
Mattmullican veletrznipalac tisk 42
Mattmullican veletrznipalac tisk 05
Mattmullican veletrznipalac tisk 08
Power%20plant%20toronto,%202007%20credit power%20plant%20toronto%20and%20matt%20mullican
Power Plant Toronto, 2007; © Power Plant Toronto and Matt Mullican
Power%20plant%20toronto,%202007%20credit power%20plant%20toronto%20and%20matt%20mullican
Power Plant Toronto, 2007; © Power Plant Toronto and Matt Mullican
Audience%20performing%20demon%20and%20angel 2014%20credit praxes%20and%20matt%20mullican
Audience performing Demon and Angel, 2014, © PRAXES and Matt Mullican
Audience%20performing%20demon%20and%20angel 2014%20credit praxes%20and%20matt%20mullican
Audience performing Demon and Angel, 2014, © PRAXES and Matt Mullican
Artist%20space,%20audience%20performing%20demon%20and%20angel,%201986%20credit artist%20space%20and%20matt%20mullican
Artist Space, Audience performing Demon and Angel, 1986; © Artist Space and Matt Mullican
Artist%20space,%20audience%20performing%20demon%20and%20angel,%201986%20credit artist%20space%20and%20matt%20mullican
Artist Space, Audience performing Demon and Angel, 1986; © Artist Space and Matt Mullican
Franklin%20furnace 1978%20credit franklin%20furnace%20and%20matt%20mullican
Franklin Furnace, 1978; © Franklin Furnace and Matt Mullican
Franklin%20furnace 1978%20credit franklin%20furnace%20and%20matt%20mullican
Franklin Furnace, 1978; © Franklin Furnace and Matt Mullican

Předchozí akce

Past events