Nadja Argyropoulou: O Making Oddkin v Praze

Making Oddkin – for joy, for trouble, for volcano love: Vzdálenost ve vyprávění mezi Prahou, Egejským mořem a kosmem

10. 12. 2018, 18:00
@ Goethe-Institut v Praze, 2. patro
facebook

Po přednášce Vás srdečně zveme na promítání filmu Donny Haraway: Story Telling for Earthly Survival.

20:30
@ Kino Světozor
facebook

Projekce se uskuteční ve spolupráci Are, ArtMap, Fresh Eye a cyklu Dokumentární pondělí.

21b.%20rap%20performance

Nadja Argyropoulou: Making Oddkin, The Story Told in Prague

Making Oddkin – for joy, for trouble, for volcano love: A Story-telling Distance Between Prague, the Aegean Sea and The Cosmos

10 November 2018, 6 PM
@ Goethe-Institut Prague
facebook

After the lecture, we cordially invite you for the screening of the film Story Telling for Earthly Survival by Donna Haraway.

8:30 PM
@ Kino Světozor
facebook

Screening is coorganized by Are, ArtMap, Fresh Eye and Dokumentární pondělí.

21b.%20rap%20performance

Making Oddkin – for joy, for trouble, for volcano love není výstavou ani performancí, není konferencí ani zastřešujícím konceptem. Projekt byl koncipovaný jako čtyřdenní „výlet a setkání“, jako aktivita a proces „worlding-with“ (propojení se se světem) v pospolitosti a sdíleném kontextu – jako akce o provázanosti vztahů lidí a ne-lidí, o „neukončených konfiguracích míst, časů, událostí a významů“, do kterých jsme vetkáni a které je třeba chránit, jak v knize Staying with the trouble. Making Kin in the Chthulucene (2016, Duke University Press) píše vědecko-kulturní aktivistka Donna Haraway.

Inspirací se stal mobilní pojem „oddkin“ (podivná příbuzenství), který Donna Haraway zavádí, aby popsala nutnost nečekaných spojenectví a kombinací, nových a nepředvídatelných příbuzenství, která lze navazovat nad rámec obvyklých genealogických, etnocentrických a antropocentrických vztahů. Projekt Making Oddkin se jako reakce na problémy a otázky vznesené Institutem úzkosti a jeho programem sympoeticky zhmotnil mezi 6. a 10. zářím 2018 na malém sopečném ostrově Nisyros v Egejském moři.

Kurátorka Nadja Argyropoulou bude vyprávět příběh této řecké peripetie a za doprovodu fotografií a výpovědí účastníků bude mluvit o problémech souvisejících s různými druhy kolaborativního a narativního zhmotňování, které potřebujeme, pokud má Země přežít.

Na projektu Making Oddkin – for joy, for trouble, for volcano love se podíleli:
Giorgio Andreotta Calò, The Callas, The Climate Collective, Meimouna Coffi, Paolo Colombo a Sophia Christopoulou, Daniela a Linda Dostálkovy, Em Kei, Makis Faros a Mari Masouridou, David Fesl, Phoebe Giannisi, Václav Girsa, Lukáš Hofmann, Apostolos Kaloudis, Iro Karavela, Lito Kattou, Kateřina Konvalinová, Petra Kotsidou, Filip Kraus, Dana Luciano, Marie Lukačová, Petros Moris, Malvina Panagiotidi, Matěj Pavlik, Teos Romvos & Chara Pelekanou, Lucie Rosenfeldová, Saprofyta, Cally Spooner & Jesper List Thomsen, Nancy Stamatopoulou, Ioanna Sotiriou, Giorgos Tsironis, Ioanna Vlachaki, Georgios Vougioukalakis, Iria Vrettou a Ariadne Strofylla, Jiří Žák.

Prostřednictvím promítaných děl se zúčastnili: Ursula Biemann, Jason Karaindros, Camille Henrot, Gerard Holthuis, Ursula Mayer, Clive Oppenheimer a Werner Herzog, Eva Papamargariti, Ben Rivers, Kostas Sfikas, Jakob Kudsk Steensen, Fabrizio Terranova.

Kurátorka: Nadja Argyropoulou.

Přípravný a výzkumný tým: Lydia Antoniou, Zuzana Blochová a Kiki Defteraiou.

Projekt organizovaly centrum pro umění Sterna (Nisyros) a organizace Are | are-events.org (Praha) v rámci programu Institutu úzkosti a ve spolupráci s krajem Jižní Egeis Řecké republiky a obcí Nisyros. Vzniklo za podpory Ministerstva kultury České Republiky, Organizace pro kulturu a rozvoj NEON; Hlavního města Prahy; a společností AEGEAN, Blue Star Ferries a Liber SA.

Další informace dostupné na dropboxu.

Neither an exhibition nor a performance, a conference or an umbrella concept, Making Oddkin — for joy, for trouble, for volcano love was conceived as a four-day ‘outing and coming together’, a practice and process of worlding-with, in company and contextuality; an event about human–nonhuman entanglements, about “the unfinished configurations of places, times, matters and meanings,” in which we are entwined and which we need to salvage, as per scientist-cultural activist Donna Haraway (Staying with the trouble. Making Kin in the Chthulucene, 2016, Duke University Press).

Drawing inspiration from her mobile term “oddkin,” which was coined by Haraway in order to describe the need for unexpected collaborations and combinations, the new and unpredictable kinships that can be formed beyond the usual genealogical, ethnocentric, anthropocentric relations, Making Oddkin materialized, sympoietically, between September 6 and 10, 2018, at the small volcanic island of Nisyros at the Aegean Sea, in response to concerns and questions raised by the Institute of Anxiety and its programme.

Curator Nadja Argyropoulou will now recount the story of this Greek peripeteia, and with the help of images and testimonies, will expand on concerns related to the collaborative, narrative materialities that are now needed for earthly survival.

The lineup of contributors of Making Oddkin — for joy, for trouble, for volcano love included: Giorgio Andreotta Calò, The Callas, The Climate Collective, Meimouna Coffi, Paolo Colombo and Sophia Christopoulou, Daniela & Linda Dostálková, Em Kei, Makis Faros and Mari Masouridou, David Fesl, Phoebe Giannisi, Václav Girsa, Lukáš Hofmann, Apostolos Kaloudis, Iro Karavela, Lito Kattou, Kateřina Konvalinová, Petra Kotsidou, Filip Kraus, Dana Luciano, Marie Lukačová, Petros Moris, Malvina Panagiotidi, Matěj Pavlik, Teos Romvos & Chara Pelekanou, Lucie Rosenfeldová, Saprofyta, Cally Spooner & Jesper List Thomsen, Nancy Stamatopoulou, Ioanna Sotiriou, Giorgos Tsironis, Ioanna Vlachaki, Georgios Vougioukalakis, Iria Vrettou and Ariadne Strofylla, Jiří Žák.

Participating via screenings of their works were: Ursula Biemann, Jason Karaindros Camille Henrot, Gerard Holthuis, Ursula Mayer, Clive Oppenheimer and Werner Herzog, Eva Papamargariti, Ben Rivers, Kostas Sfikas, Jakob Kudsk Steensen, Fabrizio Terranova.

Nadja Argyropoulou is the curatorial agent of Making Oddkin — for joy, for trouble, for volcano love.

The research team included: Lydia Antoniou, Zuzana Blochova and Kiki Defteraiou.

The project was organized by Sterna, Nisyros and Are | are-events.org, Prague, as part
of The Institute of Anxiety’s programme in association with the Hellenic Republic, Periphery of South Aegean and Municipality of the Nisyrians.
Supported by: Ministry of Culture, Czech Republic; NEON organisation for Culture and Development; Prague City Hall; AEGEAN; Blue Star Ferries, Liber SA.

For Info and material click on the dropbox link.

Předchozí akce

Past events