KVÍŘENÍ V LAVICI: Školní prostředí

První díl z audio-seriálu tvořeného hlasy queer studujících, který chce skrze jejich příběhy podpořit budování inkluzivnějšího a otevřenějšího prostředí na českých školách.

01
Marie Lukáčová

QUEERING AT THE SCHOOL DESK: School

Firt episode of an audio-series featuring the voices of queer students, which aims to support the building of a more inclusive and open environment in Czech schools through their stories.

01
Marie Lukáčová

“KVÍŘENÍ V LAVICI není výzkum, je to okénko, vhled do příběhů queer a trans dospívajících na našich českých školách.” autorka podcastu, Tereza Marková

Autorka podcastu Tereza Marková dává hlas queer studujícím a umožňuje jim mluvit o tom, jaké je pro ně fungovat v instituci, jako je škola — jaké jsou jejich zkušenosti s útlakem a omezenímy nebo naopak s příkladným přístupem, a kde vidí potenciál pro změnu? Čtyřdílný podcast KVÍŘENÍ V LAVICI tak funguje především jako podpora vyučujících na základních a středních školách.

***

1. díl: Školní prostředí

V prvním díle se podíváme přímo do školních lavic abychom zjistili*y, jak podpůrné je české školní prostředí vůči LGBTQIA+ osobám.
Škola je pro mnohé dospívající prostředím, kde tráví většinu svého běžného, každodenního života. Škola může být místem, kde se mladí lidé poprvé setkají s diskriminací, předsudky nebo šikanou, jako místem, které je v období dospívání a hledání sama sebe může podpořit. Je tedy důležité, jak školní prostředí působí na zdraví a duševní pohodu studujících, a jak pracuje se stigmatem namířeným vůči LGBTQ osobám. Jaké podpory se tedy dostává českým LGBTQ studujícím?

Děkujeme všem zúčastněným, kteří s Terezou a posluchači*kami Kvíření v lavici sdíleli*y své zkušenosti.

***

“KVÍŘENÍ V LAVICI není výzkum, kvíření v lavici je okénko, vhled do příběhů queer a trans dospívajících na našich českých školách.” autorka podcastu, Tereza Marková

Autorka podcastu Tereza Marková dává hlas queer studujícím a umožňuje jim mluvit o tom, jaké je pro ně fungovat v instituci, jako je škola — jaké jsou jejich zkušenosti s útlakem a omezenímy nebo naopak s příkladným přístupem, a kde vidí potenciál pro změnu? Čtyřdílný podcast KVÍŘENÍ V LAVICI tak funguje především jako podpora vyučujících na základních a středních školách.

***

1. díl: Školní prostředí

V prvním díle se podíváme přímo do školních lavic abychom zjistili*y, jak podpůrné je české školní prostředí vůči LGBTQIA+ osobám.
Škola je pro mnohé dospívající prostředím, kde tráví většinu svého běžného, každodenního života. Škola může být místem, kde se mladí lidé poprvé setkají s diskriminací, předsudky nebo šikanou, jako místem, které je v období dospívání a hledání sama sebe může podpořit. Je tedy důležité, jak školní prostředí působí na zdraví a duševní pohodu studujících, a jak pracuje se stigmatem namířeným vůči LGBTQ osobám. Jaké podpory se tedy dostává českým LGBTQ studujícím?

Děkujeme všem zúčastněným, kteří s Terezou a posluchači*kami Kvíření v lavici sdíleli*y své zkušenosti.

***

Poslouchejte také na poslechových platformách:
Soundcloud
Apple Podcasts
Spotify

***

Tereza Marková je queer psycholožka, psí máma a nadšená hráčka Dungeons and Dragons. Ve volném čase se mimo jiné věnuje také práci s queer a trans dospívajícími a podílela se na výzkumech zaměřených na LGBTQ tématiku a studující v českých školách.
Tereza je absolventkou bakalářského studijního programu Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku a navazujícího magisterského programu Psychologie. LGBTQ tématice se věnovala ve své bakalářské i diplomové práci. V současnosti pracuje jako psycholožka ve zdravotnictví a koordinuje volnočasový program Teenspace pro queer a trans dospívající.

Zvukový design je dílem hudební skladatelky a zvukové umělkyně Natálie Plevákové. Ve své tvorbě zkoumá kompoziční strategie v postdigitální situaci a věnuje se divadelní, AV tvorbě, zvukovému designu, ale též vytváření zvukových instalací. Působila také jako pedagožka na střední škole.

Podcast přinášíme společně s Futuropolis: Škola imaginace.

Podcast je součástí dlouhodobé série projektu KVÍŘENÍ, který je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hl. města Prahy a Státního fondu kultury ČR.

Poslouchejte také na poslechových platformách:
Soundcloud
Apple Podcasts
Spotify

***

Tereza Marková je queer psycholožka, psí máma a nadšená hráčka Dungeons and Dragons. Ve volném čase se mimo jiné věnuje také práci s queer a trans dospívajícími a podílela se na výzkumech zaměřených na LGBTQ tématiku a studující v českých školách.
Tereza je absolventkou bakalářského studijního programu Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku a navazujícího magisterského programu Psychologie. LGBTQ tématice se věnovala ve své bakalářské i diplomové práci. V současnosti pracuje jako psycholožka ve zdravotnictví a koordinuje volnočasový program Teenspace pro queer a trans dospívající.

Zvukový design je dílem hudební skladatelky a zvukové umělkyně Natálie Plevákové. Ve své tvorbě zkoumá kompoziční strategie v postdigitální situaci a věnuje se divadelní, AV tvorbě, zvukovému designu, ale též vytváření zvukových instalací. Působila také jako pedagožka na střední škole.

Podcast přinášíme společně s Futuropolis: Škola imaginace.

Podcast je součástí dlouhodobé série projektu KVÍŘENÍ, který je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hl. města Prahy a Státního fondu kultury ČR.

Předchozí akce

Past events