KVÍŘENÍ: Duhová třpytivá žába

Workshop pro děti, jejich rodiče i kamarády*ky.

Marie%20lukacova vizualizace
Visuals © Marie Lukáčová

QUEERING: The Sparkling Rainbow Frog

A workshop for children, their parents and friends.

Marie%20lukacova vizualizace
Visuals © Marie Lukáčová

Čas konání: 30. 6. 2021, 16 – 19 h
Místo: Park Stromovka

Kača a Miss Summer ve spolupráci s Just Karen zvou všechny prince, chobotnice, žabáky i spidermany. Vydejte se s námi*y na cestu do neznáma, přes nejhlubší houštiny Stromovky, až do míst, kde se dozvíte, co všechno může znamenat být tím*tou, kým skutečně chcete být, nebo možná kým vás ani nenapadlo doufat, že se můžete stát.

Workshop je připraven Institutem úzkosti v rámci programu KVÍŘENÍ.NEKONEČNÝ POČET POTENCIÁLNÍCH PŘIROZENOSTÍ*. Během workshopu bude využíváno prvků DRAG, tj.zkoumání genderových rolí prostřednictvím oblečení, líčení a performování. Drag, který nejčastěji funguje jako show, má potenciál emancipovat od mnohdy omezujících genderových stereotypů. Gender vidíme jako škálu, široké spektrum, pocit svobody, přijetí a komfortu můžeme zažívat na jakékoliv úrovni tohoto spektra. Bude se poslouchat hudba, číst pohádky, zabývat se principem změny genderových rolí a budete tak mít jedinečnou možnost svobodně se proměnit z žabáka na princeznu (nebo naopak) a zase zpět.

Sraz před Šlechtovkou s Žábou (v podání drag queen Just Karen), odkud se vydáme tunelem k ostrovu s vorem. Zde nás bude čekat kouzelná proměna. Následně se přemístíme do vrbového království, kde zůstaneme až do konce workshopu. Níže přikládáme obrázek trasy s lokacemi.

*KVÍŘENÍ. NEKONEČNÝ POČET POTENCIÁLNÍCH PŘIROZENOSTÍ je sérií přednášek, diskusí a workshopů vznikajících ve spolupráci s osobnostmi z oblasti aktivismu, exaktních věd a výtvarného umění, které se zaměřují na hledání nových podob evolučních procesů, ekologických interakcí a politik z perspektivy queer a feministické teorie a mezioborovosti.

Podpora: MČ Praha 7, Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR a Státní fond kultury

Fotoreportáž: © Petr Kolárčik

When: 30.6. 2021, from 4 pm to 7 pm
Where: Stromovka Park

Kača and Miss Summer in co-operation with Just Karen invite all princes, octopuses, frogs and spidermen. Set out together with us on a journey to the unknown, through the deepest undergrowth of Stromovka, to places where you'll learn everything about what it means to be what you truly want to be, or perhaps what you never even dreamt you might become.

The workshop has been prepared by the Institute of Anxiety within the framework of the QUEERING.AN ENDLESS NUMBER OF POTENTIAL NATURES.* programme, in which we will use elements of DRAG, i.e. an examination of gender roles by means of clothing, make-up and performance. Drag, which most often functions as a show, has the potential to emancipate from frequently constraining gender stereotypes. We view gender as a sliding scale, a broad spectrum within which we can experience a feeling of freedom, acceptance and comfort on any level. Within the framework of the workshop we will listen to music, read stories, engage with the principle of change of gender roles and offer you the opportunity to transform freely from a frog into a princess (or vice versa) and back again.

The meeting is in front of Šlechtovka with the Frog (as played by the drag queen Just Karen), from where we'll set out through a tunnel towards an island with a raft. Here a magical transformation will await us. We'll then relocate to the willow kingdom, where we'll remain until the end of the workshop. See below the picture with our route.

*QUEERING. AN ENDLESS NUMBER OF POTENTIAL NATURES is a series of lectures, discussions and workshops created in co-operation with figures from the realm of activism, the exact sciences and fine arts, focusing on a search for new forms of evolutionary processes, ecological interactions and policies from the perspective of queer and feminist theory and inter-disciplinary co-operation.

Supported by: Ministry of Culture of the Czech Republic, Prague City Hall, Prague 7 City District Municipality and the State Fund of Culture

Photoreport: © Petr Kolárčik

Mapka%20trasy
Mapka%20trasy
206868601 4435063366527749 3434394672792981232 n 4435063363194416
207327130 4435064219860997 3415362185702886203 n 4435064213194331
207176458 4435067013194051 7669563436461934585 n 4435067009860718
207453196 4435063979861021 4583934340587110068 n 4435063973194355
207264584 4435063119861107 5510168305607174143 n 4435063106527775
207495952 4435061976527888 3397033312261047019 n 4435061969861222
207535302 4435063499861069 6303894698470691321 n 4435063489861070
207353536 4435066653194087 742384289878020165 n 4435066646527421
207661213 4435069853193767 4766002695762085694 n 4435069843193768
207984594 4435070286527057 229852423083015369 n 4435070279860391
208105546 4435063666527719 6342292959555749895 n 4435063656527720
207742007 4435061989861220 7892794109441030481 n 4435061979861221
208194554 4435063089861110 256457124806452055 n 4435063079861111
208516455 4435069129860506 5022719546298391044 n 4435069123193840
208525748 4435063149861104 9210986924803069560 n 4435063133194439
208710289 4435068996527186 9102795165590117708 n 4435068989860520
208521808 4435066896527396 3205015540292465740 n 4435066893194063
209035899 4435063633194389 6150164270485754529 n 4435063626527723
208909609 4435061973194555 6672362780397778870 n 4435061966527889
208772161 4435062836527802 7313985390341020544 n 4435062829861136
208772161 4435062843194468 7277745915720367278 n 4435062833194469
209683487 4435064493194303 8018940265479565101 n 4435064483194304
210130855 4435068536527232 7478190394590634856 n 4435068529860566
211049576 4435064819860937 7543554781951756943 n 4435064816527604
211244936 4435066773194075 5275112598120752139 n 4435066766527409
207264580 4435069269860492 1754750175855196973 n 4435069246527161
210304779 4435062273194525 6141489714492442986 n 4435062266527859
211811437 4435070579860361 8558873194831961598 n 4435070576527028
© Petr Kolárčik
206868601 4435063366527749 3434394672792981232 n 4435063363194416
207327130 4435064219860997 3415362185702886203 n 4435064213194331
207176458 4435067013194051 7669563436461934585 n 4435067009860718
207453196 4435063979861021 4583934340587110068 n 4435063973194355
207264584 4435063119861107 5510168305607174143 n 4435063106527775
207495952 4435061976527888 3397033312261047019 n 4435061969861222
207535302 4435063499861069 6303894698470691321 n 4435063489861070
207353536 4435066653194087 742384289878020165 n 4435066646527421
207661213 4435069853193767 4766002695762085694 n 4435069843193768
207984594 4435070286527057 229852423083015369 n 4435070279860391
208105546 4435063666527719 6342292959555749895 n 4435063656527720
207742007 4435061989861220 7892794109441030481 n 4435061979861221
208194554 4435063089861110 256457124806452055 n 4435063079861111
208516455 4435069129860506 5022719546298391044 n 4435069123193840
208525748 4435063149861104 9210986924803069560 n 4435063133194439
208710289 4435068996527186 9102795165590117708 n 4435068989860520
208521808 4435066896527396 3205015540292465740 n 4435066893194063
209035899 4435063633194389 6150164270485754529 n 4435063626527723
208909609 4435061973194555 6672362780397778870 n 4435061966527889
208772161 4435062836527802 7313985390341020544 n 4435062829861136
208772161 4435062843194468 7277745915720367278 n 4435062833194469
209683487 4435064493194303 8018940265479565101 n 4435064483194304
210130855 4435068536527232 7478190394590634856 n 4435068529860566
211049576 4435064819860937 7543554781951756943 n 4435064816527604
211244936 4435066773194075 5275112598120752139 n 4435066766527409
207264580 4435069269860492 1754750175855196973 n 4435069246527161
210304779 4435062273194525 6141489714492442986 n 4435062266527859
211811437 4435070579860361 8558873194831961598 n 4435070576527028
© Petr Kolárčik

Předchozí akce

Past events