Krunýř č. 2: Zahrada jako svět, svět jako zahrada

Čím se svět podobá zahradě? Kdo všechno v zahradě žije? Jak zahrada mluví, co si z ní můžeme brát a co bychom do ní měli*y vracet? To vše najdete v novém čísle pracovního sešitu pro děti Krunýř.

 osk9278

The Shell no.2: Garden as a world, world as a garden

How is the world like a garden? Who all lives in a garden? How does the garden speak, what can we take from it and what should we *return* to it? All this can be found in the new issue of the children's workbook Krunýř.

 osk9278

Nové číslo pracovního sešitu Krunýř, tentokrát s podnázvem Zahrada jako svět, svět jako zahrada vznikalo v průběhu roku 2023 během redakčních setkání, která probíhala v zahradě a ateliéru Kafkárny - Centra pro umění a ekologii při pražské UMPRUM, která nám velkoryse otevřela svoji bránu. Na tvorbě Krunýře se podílelo spoustu skvělých mladých redaktorů*ek a tvůrců*kyň, kterým děkujeme za spolupráci.

Pracovní sešit Krunýř je jen jednou ze stop, kterou za sebou necháváme. Krunýř je pro nás především společný čas a společné hledání, ale také kolektiv neomezený věkem, který se zformoval při práci na jeho prvním i druhém čísle. A děkujeme moc Kafkárně za podporu tohoto čísla a možnost spolupracovat s týmem, s nímž toho mnoho sdílíme a který má velkou zásluhu na tom, že tu jedna taková kouzelná polodivoká zahrada pořád žije a že o ni někdo pečuje.

Autorské ilustrace pro toto vydání vytvořila umělkyně Marie Tučková. Marie pracuje v médiích textu, videa, kresby, písňové tvorby, živé performance a instalace. Ve své tvorbě zkoumá politiku naslouchání, hierarchii hlasů, polyfonii, různé formy spolupráce a překrývání politického a básnického jazyka.

Za grafické zpracování děkujeme Žofii Fodorové, studentce písma a typografie na UMPRUM, která se věnuje především tvorbě autorských knížek a volné grafice.

A pro ty z vás, kdo se s námi setkáváte poprvé: Zajímá vás svět okolo sebe a možnosti, jak ho zlepšovat a měnit? Máte bohatý vnitřní svět a chtěli*y byste ho sdílet s druhými? Věříte tomu, že zvířata a rostliny mluví a my se jen musíme naučit jim rozumět? Máte příběhy, které by měly být slyšet? Máte přátele, které by to zajímalo taky? Přidejte se k nám při přípravě dalšího Krunýře!

Chcete svůj výtisk Krunýře? Rádi*y vám jej zašleme. Napište nám na iu@institutuzkosti.cz

Doporučená minimální cena výtisku je 100,- Kč.

Ještě jednou děkujeme moc všem, kteří a které se podíleli*y na tomto čísle:
Průvodní ilustrace: Marie Tučková
Grafická úprava: Žofia Fodorová
Písmo KAFKÁRNA: Magdalena Konečná
Editorka: Eva Koťátková
Jazykové korektury: Dagmar Pilařová
Koordinace a produkce: Ida Tausch
Tisk: KudlaWerkstatt
Autoři a autorky příspěvků:Naďa a Nina Bělíčková, Josef Buddeus, Amálie Bulandrová, Ema Feuereisová, Hubert a Arné Hanzlík, Lujza Haubeltová, Irvine Hill, Eva Koťátková, Maruška Lachoutová, Anna Žofie Langová, Dominik Lang, Julie Luňáková, Hana Pavlíková, Václav Postránecký, Magda Jiřička Stojowska, Nina Svobodová, Zita Šindelářová, Áda a Elsa Vančátová, Kateřina Vídenová, Antonín a Josef Vranka, Milada Wlazelová, Diviš, Eda, František, Jeroným, Laura & Sofie, Ludvík, Mara, Marie, Pavel, Petr, Vivien.

Projekt Centrum pro umění a ekologii UMPRUM získal podporu z Fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Kultura.

Nové číslo pracovního sešitu Krunýř, tentokrát s podnázvem Zahrada jako svět, svět jako zahrada vznikalo v průběhu roku 2023 během redakčních setkání, která probíhala v zahradě a ateliéru Kafkárny - Centra pro umění a ekologii při pražské UMPRUM, která nám velkoryse otevřela svoji bránu. Na tvorbě Krunýře se podílelo spoustu skvělých mladých redaktorů*ek a tvůrců*kyň, kterým děkujeme za spolupráci.

Pracovní sešit Krunýř je jen jednou ze stop, kterou za sebou necháváme. Krunýř je pro nás především společný čas a společné hledání, ale také kolektiv neomezený věkem, který se zformoval při práci na jeho prvním i druhém čísle. A děkujeme moc Kafkárně za podporu tohoto čísla a možnost spolupracovat s týmem, s nímž toho mnoho sdílíme a který má velkou zásluhu na tom, že tu jedna taková kouzelná polodivoká zahrada pořád žije a že o ni někdo pečuje.

Autorské ilustrace pro toto vydání vytvořila umělkyně Marie Tučková. Marie pracuje v médiích textu, videa, kresby, písňové tvorby, živé performance a instalace. Ve své tvorbě zkoumá politiku naslouchání, hierarchii hlasů, polyfonii, různé formy spolupráce a překrývání politického a básnického jazyka.

Za grafické zpracování děkujeme Žofii Fodorové, studentce písma a typografie na UMPRUM, která se věnuje především tvorbě autorských knížek a volné grafice.

A pro ty z vás, kdo se s námi setkáváte poprvé: Zajímá vás svět okolo sebe a možnosti, jak ho zlepšovat a měnit? Máte bohatý vnitřní svět a chtěli*y byste ho sdílet s druhými? Věříte tomu, že zvířata a rostliny mluví a my se jen musíme naučit jim rozumět? Máte příběhy, které by měly být slyšet? Máte přátele, které by to zajímalo taky? Přidejte se k nám při přípravě dalšího Krunýře!

Chcete svůj výtisk Krunýře? Rádi*y vám jej zašleme. Napište nám na iu@institutuzkosti.cz

Doporučená minimální cena výtisku je 100,- Kč.

Ještě jednou děkujeme moc všem, kteří a které se podíleli*y na tomto čísle:
Průvodní ilustrace: Marie Tučková
Grafická úprava: Žofia Fodorová
Písmo KAFKÁRNA: Magdalena Konečná
Editorka: Eva Koťátková
Jazykové korektury: Dagmar Pilařová
Koordinace a produkce: Ida Tausch
Tisk: KudlaWerkstatt
Autoři a autorky příspěvků:Naďa a Nina Bělíčková, Josef Buddeus, Amálie Bulandrová, Ema Feuereisová, Hubert a Arné Hanzlík, Lujza Haubeltová, Irvine Hill, Eva Koťátková, Maruška Lachoutová, Anna Žofie Langová, Dominik Lang, Julie Luňáková, Hana Pavlíková, Václav Postránecký, Magda Jiřička Stojowska, Nina Svobodová, Zita Šindelářová, Áda a Elsa Vančátová, Kateřina Vídenová, Antonín a Josef Vranka, Milada Wlazelová, Diviš, Eda, František, Jeroným, Laura & Sofie, Ludvík, Mara, Marie, Pavel, Petr, Vivien.

Projekt Centrum pro umění a ekologii UMPRUM získal podporu z Fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Kultura.

60a
60c
61
62
62c
60b
66
65
62a
974
972
975
973
62d
62c
 osk9082
60a
60c
61
62
62c
60b
66
65
62a
974
972
975
973
62d
62c
 osk9082

Předchozí akce

Past events