KRUNÝŘ. První číslo mezidruhového pracovního sešitu pro děti

Nový mezidruhový pracovní sešit pro děti a jejich přátelé.

Kunur 1 resized

THE SHELL. The first edition of the new interspecies workbook for children

New interspecies workbook for schoolchildren and their friends.

Kunur 1 resized

Krunýř může být místem úkrytu, obrannou vrstvou, kterou si budujeme, ale také deštníkem, pod kterým můžeme být s druhými: společným krunýřem, zpoza kterého je možné čelit světu, plného nástrah a nebezpečí.

Vychází první číslo mezidruhového pracovního sešitu pro děti a jejich přátele s názvem KRUNÝŘ. Výtvarného zpracování prvního čísla, které se zaměřuje na probouzení se do mezidruhovosti se ujala ilustrátorka a umělkyně Kristina Fingerland. Graficky zpracoval Olbram Pavlíček.

V pracovním sešitě najdete příběhy, cvičení, omalovánky, rady a návody, sny, tvorbu dětských autorů*ek a mnohé další. Dozvíte se v čem může být dobré propojit se jako houby v lese, co cítí želva přes krunýř, jak se stát hadem nebo netopýrem nebo jak si udělat stan z vlastních vlasů, když potřebujete na chvíli klid.

KRUNÝŘ je určen všem, kdo se zajímají o druhé, ať už to jsou lidé, zvířata, rostliny, houby, pohádkové postavy, nebo třeba věci.

* * *

Pracovní sešit KRUNÝŘ je prozatím v distribuci Institutu úzkosti — napište nám na iu@institutuzkosti.cz o zaslání prvního vydání. Doporučená cena výtisku je 100,- Kč.

* * *

Krunýř I: probouzení do mezidruhovosti budeme společně se spoluautorkou Kristinou Fingerland a dalšími hostaki a hosty křtít v neděli 29. ledna v Rybárně ve Skautském institutu na Malé straně.
Pro bližší informace o křtu nás sledujte!

* * *

Krunýř I: probouzení do mezidruhovosti
Ilustrace: Kristina Fingerland
Obálka a grafická úprava: Olbram Pavlíček
Autoři a autorky příspěvků: Nikola Brabcová, Břevnovský expres a Magda Jiřička Stojowska, Marie Čtveráčková, Kristina Fingerland, Edith Jeřábková, Eva Koťátková, Thea Kravciv, Elspeth Mitchell, Hana Polanská Turečková, kolektiv Prádelna, Magdalena Šipka, Lenka Vráblíková
Dramaturgyně: Eva Koťátková
Jazykové korektury: Dagmar Pilařová
Koordinace a produkce: Ida Tausch

Vytiskla tiskárna nezávislé tvořivé dílny KudlaWerkstatt v Praze.
Vydal Institut úzkosti, 2022

Pracovní sešit vychází s podporou Ministerstva kultury České republiky, Magistrátu hl. města Prahy a Státního fondu kultury ČR.

***

The shell can be a place of shelter, a defensive layer that we build up, but also an umbrella under which we can be with others: a common shell from behind which to face a world full of pitfalls and dangers.

The first issue of the interspecies workbook for children and their friends, entitled THE SHELL (KRUNÝŘ), is out now. Illustrator and artist Kristina Fingerland took on the artwork for the first issue, which focuses on waking up to interspeciesism. The graphic design was done by Olbram Pavlíček

The workbook features stories, exercises, coloring pages, tips and tutorials, dreams, the work of children's authors and much more. You'll learn why it can be good to connect like mushrooms in the forest, what a turtle feels through the carapace, how to become a snake or a bat, or how to make a tent out of your own hair when you need some quiet time.

THE SHELL is for anyone who cares about others, whether they are people, animals, plants, mushrooms, fairy tale characters, or even things.

* * *

THE SHELL is published in Czech language only. The workbook is distributed by the Institute of Anxiety — email us to request the first edition via iu@institutuzkosti.cz. The recommended price of a copy is 100 CZK.

* * *

The launch of the workbook SHELL number I will take place together with the co-author Kristina Fingerland and other guests on Sunday, January 29th in Rybárna (Scout Institute) in Prague, Malá strana.
Follow us for more details about the event!

* * *

THE SHELL I: Awakening to Interspeciesism
Illustration: Kristina Fingerland
Graphics: Olbram Pavlíček
Contributing authors: Nikola Brabcová, Břevnovský expres a Magda Jiřička Stojowska, Marie Čtveráčková, Kristina Fingerland, Edith Jeřábková, Eva Koťátková, Thea Kravciv, Elspeth Mitchell, Hana Polanská Turečková, kolektiv Prádelna, Magdalena Šipka, Lenka Vráblíková
Dramaturgy: Eva Koťátková
Language Correction: Dagmar Pilařová
Coordination and production: Ida Tausch

Printed by the independent creative workshop KudlaWerkstatt in Prague.
Published by the Institute of Anxiety Institut úzkosti, 2022

The workbook is published with the support of the Ministry of Culture of the Czech Republic, Prague City Hall and the State Fund of Culture.

01
Socky krunyr 3%20(1)
Socky krunyr 2
Socky krunyr 4
ilustrace z 1. čísla KRUNÝŘ / illustration from the 1st edition of KRUNÝŘ, Kristina Fingerland, 2022
19
6
41
Maybe
Fotografie pracovního sešitu KRUNÝŘ z jeho křtu
01
Socky krunyr 3%20(1)
Socky krunyr 2
Socky krunyr 4
illustration from the 1st edition of KRUNÝŘ, Kristina Fingerland, 2022
19
6
41
Maybe
Photos of YHE SHELL from its launch

Předchozí akce

Past events