JSME LES: O inteligenci rostlin a mezidruhové komunikaci

26. – 28. 7. 2019
@ LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění
Lesní pozemek u obce Písečná, Ústí nad Orlicí

mapa
facebook

Ir new
Ilustrace Marek Meduna. 2019

WE ARE WOODS: About Plant Intelligence and Interspecies Communication

26 – 28 July 2019
@ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art
A forest plot near the village of Písečná, Ústí nad Orlicí

map
facebook

Ir new
Illustration Marek Meduna. 2019

Kapacita je omezena, PROSÍM REZERVUJTE SI SVÉ MÍSTO na emailové adrese: adela@are-events.org

Vezměte si s sebou vlastní stan nebo spacák (na místě bude vojenský stan), jídlo, tekutiny kromě vody, ešus, talíř, hrnek, lžíci nebo cokoliv uznáte za vhodné. Mobilní sprchy a lesní toaleta budou zajištěny.

Doprava vlakem: do stanice Dolní Dobrouč a pak 25 minut pěšky po cyklostezce směr Písečná k rybníku Šušek.

Capacity is limited, PLEASE RESERVE YOUR PLACE by emailing: adela@are-events.org

Bring a tent, sleeping bag, food and liquids except of water, a mess kit, a plate, a mug, a spoon, or whatever you deem appropriate. Mobile showers and a forest toilet will be provided.

By train: to the Dolní Dobrouč station, then a 25-minute walk on the bicycle trail towards Písečná to the Šušek pond.

V roce 1973 se ocitla na žebříčků bestsellerů New York Times v oblasti literatury faktu kniha, která prohlašovala, že rostliny jsou vnímavé bytosti, které mají emoce, dávají přednost klasické hudbě před rock'n'rollem, a jsou schopny reagovat na nevyslovené myšlenky lidí na stovky kilometrů. Kniha "Tajný život rostlin" Petera Tompkinse a Christophera Birda představila okouzlující směsici šarlatánských experimentů a mystických prí̌rodních rituálů a legitimní vědy o rostlinách, a zachytila představivost společnosti v době, kdy hnutí New Age prosakovalo do hlavního proudu myšlení.
Nejpamátnější pasáže popsaly experimenty bývalého C.I.A. polygrafního experta, Cleva Backstera, který v roce 1966 z rozmaru připevnil galvanometer k listu dračince, pokojové rostliny, kterou měl ve své kanceláři. K jeho úžasu Backster zjistil, že pouhou představou situace, že je dračinec vystaven ohni, je schopen přinutit rostlinu zvednout jehlu polygrafického přístroje a zaznamenat nárůst elektrické aktivity, která ukazuje, že rostlina cítí stres. Autoři se ptali „Mohla rostlina číst jeho mysl?" Backster měl pocit, že musí vyběhnout do ulic a křičet do světa „Rostliny mohou myslet!“ (Michael Pollan, „The Intelligent Plant", The New Yorker, 15. 12. 2013.)

Naším zájmem je všímat si tohoto decentralizovaného způsobu myšlení a komunikace v době, kdy se stále větší část aktivní společnosti snaží podrývat hierarchická uspořádání a přijmout zodpovědnost za klimatické změny na naší planetě. Zatímco australská bioložka Monica Gagliano předložila řadu průkazných experimentů dokládajících kognitivní schopnosti rostlin, včetně vnímání, učení, paměti a vědomí, její odpůrci, například kalifornský botanik Lincoln Taiz, argumentují tím, že rostlinná neurobiologie je poháněna environmentální krizí, která znamená narůstající hrozbu pro život na Zemi.

Představujeme si les jako komunikující a spolupracující společenství organismů různých druhů a chceme společně této řeči (znovu) porozumět a najít tak způsob, jak zachránit naše vztahy a životy na Zemi.

Přijďte s námi – umělci, teoretiky, kurátory, sociology, znalci rostlin a hvězd – o víkendu 26. – 28. července hovořit, dívat se, poslouchat, vařit, jíst a být mezi druhými v lese, který jsme vyjmuli z hospodářské správy a věnujeme ho společnému zkoumání naší provázané existence.

Program připravily Zuzana Blochová, Edith Jeřábková, Barbora Kleinhamplová, Adéla Korbičková, Eva Koťátková a Tereza Porybná.

Na programu se budou podílet bylinkářka Vendula Litterová; kurátorky Borbála Soós, Karina Kottová, Tereza Jindrova a Veronika Čechová; kurátor Piotr Sikora; herečka Sára Jan Märcová; filmová teoretička Tereza Castro; Jožka Čermák a Petr Prokeš, zakladatelé Spolek PagoPago ; umělci a umělkyně Anetta Mona Chişa, Jiří Kovanda, David Fesl, Denisa Langrová, Ruta Putramentaite, David Strelecek, Jonáš Richter, Matěj Pavlík, Jan Kolský, teoretik Vojtěch Märc a socioložka Tereza Stöckelová.

In 1973, a book claiming that plants were sentient beings that feel emotions, prefer classical music to rock and roll, and can respond to the unspoken thoughts of humans hundreds of miles away landed on the New York Times best-seller list for nonfiction. “The Secret Life of Plants,” by Peter Tompkins and Christopher Bird, presented a beguiling mashup of legitimate plant science, quack experiments, and mystical nature worship that captured the public imagination at a time when New Age thinking was seeping into the mainstream. The most memorable passages described the experiments of a former C.I.A. polygraph expert named Cleve Backster, who, in 1966, on a whim, hooked up a galvanometer to the leaf of a dracaena, a houseplant that he kept in his office. To his astonishment, Backster found that simply by imagining the dracaena being set on fire he could make it rouse the needle of the polygraph machine, registering a surge of electrical activity suggesting that the plant felt stress. “Could the plant have been reading his mind?” the authors ask. “Backster felt like running into the street and shouting to the world, ‘Plants can think!’”
(Michael Pollan, “The Intelligent Plant”, The New Yorker, December 15, 2013)

Our interest lies in observing this decentralized method of thought and communication at a time when an ever greater part of active society is trying to undermine the hierarchical order and accept responsibility for climate change on our planet. While Australian biologist Monica Gagliano has produced a number of experiments conclusively showing the cognitive abilities of plants, including perception, learning, memory and consciousness, her opponents, including Californian botanist Lincoln Taiz, argue that plant neurobiology is driven by the environmental crisis that poses an increasing threat to life on Earth.

We see the forest as a communicating and cooperating community of organisms of various species and we wish to (once again) understand this speech together and thus find a way to save our relationships and lives on earth.

Come join us – artists, theorists, curators, sociologists, plant and star experts – on the weekend of July 26–28 to discuss, watch, listen, cook, eat, and be together with others in a forest that we removed from agricultural use and devote to the common exploration of our interconnected existence.

Program prepared by Zuzana Blochová, Edith Jeřábková, Barbora Kleinhamplová, Adéla Korbičková, Eva Koťátková, and Tereza Porybná.

Participants in the program include herbalist Vendula Litterová; astronomer Viktor Váňa; curators Borbála Soós, Karina Kottová and Piotr Sikora, Tereza Jindrová, and Veronika Čechová; actress Sára Märcová; film theorist Teresa Castro; Jožka Čermák, founder of the organization Pago Pago; artists Anetta Mona Chişa, Jiří Kovanda, David Fesl, Denisa Langrová, Ruta Putramentaite, David Střeleček, Jonáš Richter, Matěj Pavlík, Vojtěch Märc, and Jan Kolský.

PROGRAM:

Po celé tři dny bude paralelně probíhat stavba hmyzího hotelu, dílo umělců Denisy Langerové, Ruty Putramentaite a Davida Střelečka. Z nalezených přírodnin a recyklovaného materiálu umělci vytvoří prostředí, ve kterém se může hmyz zabydlet a rozmnožit. Současně se okolní prostor hmyzího úkrytu stane místem pro setkání člověka s těmito drobnými společníky.

Lesní kuchyně, ve které každý den Zuzana Blochová, Adéla Korbičková a David Fesl připraví menu z lokálních bylin a rostlin, domácích produktů a ingrediencí z okolní přírody. Lesní kuchyně se inspiruje více jak sto let starými recepturami a původními postupy. Fermentace, louhování, pečení v zemi a další.

26. 7. / PÁTEK
18:00 – Vendula Litterová: O bylinách a jejich léčivých účincích
O účincích bylin se dočtete v mnoha knihách. Ale víte jak a kde hledat? Jak se naučit poznávat byliny, nejen zhruba, ale přesně tu, kterou potřebujete a jak vyhledávat ty pravé? Malá přednáška spojená s lehkou procházkou po okolí.

19:00 – Lesní kuchyně: Večeře

21:00 – Vendula Litterová: Performativní přednáška
Bylinkářství není jen čistě botanický materialismus. Bylinkářské řemeslo je spojením materialismu a duchovní praxe. Uvedení do problematiky a společná meditace na téma "Propojení s duchem rostliny" aneb jak získávat přátelské vztahy a informace od duchů rostliny.

22:00 – Anetta Mona Chişa: Nič nikde do niečoho niekde
Rozprávanie príbehu muchotrávky červenej (česky: muchomůrka červená, lat.: Amanita Muscaria), ktorú od pradávna ľudia vzťahovali k nadprirodzenosti, k alternatívnym realitám a šamanským praktikám. Je to jedna z najstarších známych halucinogénnych pochúťok, takisto nazývaná Soma a inšpirujúca rôzne mýty, legendy a rozprávky. ‘Nič nikde do niečoho niekde’ (Nothing Nowhere into Something Somewhere, 2015) je príbeh, v ktorom sme s Luciou Tkáčovou rozpustili a filtrovali psychoaktívne zlúčeniny Amanity Muscaria cez naše organizmy a zrážali ich do jedlých sošiek. Inšpirované praxou starodávnych záujemcov o poznanie a ich sprievodcov, spevnená a tvarovaná tekutina meniaca myseľ bola vystavená v galériách a ponúkaná ďalej návštevníkom ako pozvanie na participatívne učenie mysle a tela.

23:00 – Petr Prokeš: O inteligenci vesmíru a jeho působení na rostliny a přírodu
Přednáška

27. 7. / SOBOTA
9:00 – Lesní kuchyně: Snídaně

10:30 – Borbála Soós: Mezidruhové vztahy: Jak mluvit s ptactvem?

Performativní přednáška, která se v různých fázích odehraje formou procházky v lese, se zabývá dopady vědeckých a filosofických reprezentací ptáků na náš vztah k nim. Výlet do lesa a překrývání přírodních i společenských systémů také otevírá prostor pro představivost a vize jiných modů bytí našeho vlastního druhu. Pohlédneme-li na sebe očima ostatních živých tvorů, s nimiž sdílíme svět, začneme chápat, jak je náš osud svázán s jejich, a to jak v rovině společenské, tak ekonomické i ekologické.

Lidstvo je s ptactvem historicky provázáno, svědčí o tom i naše slovní zásoba a metody komunikace. Ptáci byli předmětem našich individuálních i kolektivních nadějí, úzkostí a zájmů. Mezidruhový vztah se odehrává v rovinách milovaného domácího zvířete, přehlíženého škůdce, laboratorního objektu a spolupracovníka. Zahrnuje šlechtitelské hobby a samozřejmě dominantní vztah lovce a kořisti (a to obousměrně). Zvířata jsou mocné figury v bio-politických termínech, jejich vnímání hrálo důležitou roli v kontrole lidské populace a v našem porozumění vztahu přírody a kultury.

Borbála Soós je maďarská kurátorka působící ve Velké Británii. V roce 2002 absolvovala kurátorská studia na Royal College of Art v Londýně. Studovala také filmovou vědu a dějiny umění na univerzitě Eötvös Loránd v Budapešti. Mezi lety 2012 – 2019 byla ředitelkou a hlavní kurátorkou londýnské galerie současného umění Tenderpixel. Často přednáší nebo organizuje workshopy a semináře na Goldsmiths College, the Royal College of Art, Central Saint Martins a jiných univerzitách. Její teoretická práce se v poslední době zaměřuje na rozvíjení přírodních struktur a jejich zkoumání jako metafor sociální organizace. V této souvislosti připravila i řadu výstav a projektů souvisejících se studiem rostlin a zvířat, biopolitiky, přírodních zdrojů a systémových dynamik.
http://borbalasoos.co.uk/cv/

PROGRAM:

The three-day program will see the parallel construction of an insect hotel, the work of young Czech artists Denisa Langerová, Ruta Putramentaite, and David Střeleček. The activity will result in a hideout for reclusive insect companions. The artists will use found natural and recycled materials to create an environment in which insects can make a home and multiply. At the same time, the area surrounding the insect shelter will become a place for people to meet these small companions.

The forest kitchen, in which Zuzana Blochová, Adéla Korbičková, and David Fesl will prepare a menu each day from local herbs and plants, domestic products, and ingredients from the surrounding nature. The forest kitchen is inspired by recipes more than a century old and traditional methods: fermentation, soaking in lye, baking in the ground, and more.

FRIDAY, July 26
18:00 – Vendula Litterová: Herbs and Their Healing Qualities
You can read information about the effects of herbs in many books. But do you know how and where to find them? How to learn to distinguish plants – not just broadly, but exactly the ones that you need – and how to search for the right ones? A short lecture connected with an easy walk around the area.

19:00 – Dinner: Forest kitchen

21:00 – Vendula Litterová: Performative lecture
Herbalism is not just purely botanical materialism. The craft of herbalism is a linking of materialism and spiritual practice. An introduction to the issue and a group meditation on “connecting with the soul of a plant”, or how to gain friendship and information from the souls of plants.

22:00 – Anetta Mona Chişa: Nothing Nowhere into Something Somewhere
The story of the fly agaric (Amanita muscaria), which has connected humans to the supernatural, alternative realities, and shamanic practices since ancient times. It is one of the oldest known hallucinogenic foods, known as Soma, and has inspired a wide range of myths, legends, and tales.

Nothing Nowhere into Something Somewhere (Nič nikde do niečoho niekde, 2015) is a story in which Lucia Tkáčová and I dissolved the psychoactive compounds of Amanita muscaria, filtered them through our organisms, and coagulated them into edible figurines. We were inspired by the practice of ancient people interested in knowledge and their guides. The mind-altering liquid, firmed up and shaped, was displayed in galleries and also offered to visitors as an invitation to participatory instruction of mind and body.

23:00 – Petr Prokeš: Lecture on the intelligence of the universe and its effects on plants and nature

SATURDAY, July 27
9:00 – Breakfast: Forest kitchen

10:30 – Borbála Soós: Interspecies Relations: How to Talk with Birds?
Performative lecture

The performative lecture will unfold at various stages through a walk in the forest. It will consider the impact of the scientific and philosophical representation of birds. Venturing into the woods and superimposing structures found in nature and society opens our imagination to other possible ways of being for our own species. By looking at ourselves through the eyes of other living creatures with whom we share the world, we understand how our fate is bound to them, both as social beings and as economic and ecological factors.

Humans have a long history of entanglement with birds specifically, our vocabulary and methods for communication are proof of it. They have been in the focus of our individual and collective hopes, anxieties, and interests. The relationship spans that of the endearing pet-friend and ignored pest, lab subject and co-worker, it includes the hobby of breeding, and of course most dominantly, the relationship of the hunter and prey (this goes both ways). Animals are powerful figures in terms of biopolitics, their perception has played an instrumental role in the control of human populations and in our understanding of the relationship between nature and culture.
http://borbalasoos.co.uk/cv/

Image%20for%20boris%20talk
Image%20for%20boris%20talk

12:00 – Matěj Pavlík, Jan Kolský, Vojtěch Märc
Poslechové pásmo věnované mezidruhové komunikaci, zejména pak dorozumívání se lidí s rostlinami prostřednictvím hudby. Vedle vybraných skladeb představí i fragmenty z dějin příslušného výzkumu, a to částečně ve vztahu k otázce rostlinné inteligence.

13:00 – Lesní kuchyně: Oběd

15:00 – Tereza Stöckelová: Metabolické občanství: Pokus o digestiv
Tereza Stöckelová nabídne několik tezí do debaty o tom, co skrývá a zakrývá pojem (lesního) "společenství"? Jak by se změnilo pojetí občanství, pokud bychom do něj zahrnuli rostlinstvo? Jak se vyhnout ko-evolučnímu rasismu?

Tereza Stöckelová vystudovala sociologii a pohybuje se v oblasti studií vědy, technologií a medicíny. Tematicky se zabývá soudobými proměnami výzkumu a vzdělávání, pohybem znalostí mezi vědou a společností a otázkami politické ekologie. V současnosti se věnuje výzkumu konfliktů, propojení a rozhraní mezi konvenční medicínou a alternativními terapeutickými postupy. Její práce vychází z teorie sítí-aktérů a navazujících materiálně-sémiotických přístupů a využívá kvalitativní, etnografické metody.

16:00 – Sára Jan Märcová
Maurice Maeterlinck v roce 1907 vydal esej s názvem Inteligence květin, ve které se nejenže věnuje rostlinám, jako by to byly vědomé organismy, ale i postavení člověka vůči ostatním živým tvorům a vůči Vesmíru. Čtení výboru z textu bude doplněné výzkumným hudebním projektem, který si klade za cíl prozkoumat performativní schopnosti rostlin. Experiment je otevřen názorům i akci publika.

17:00 – Jožka Čermák ze spolku Pago Pago: Udržitelné lesní hospodaření
Přednáška

20:00 – Lesní kuchyně: Večeře

21:00 – Karina Kottová a Piotr Sikora: Smíšený les: umělecké instituce z pohledu flóry
Performativní přednáška na dobrou noc.

22:00 – Tereza Castro: Filmové lesy
Přednáška Terezy Castro s ukázkami filmů

Les je privilegovaným prostorem pro všechny možné fantazie a jako takový obohacoval filmovou imaginaci od počátků vzniku filmu. Přednáška “Filmové lesy” nám umožní se zvukově i vizuálně ponořit do některých z těchto kinematografických lesů, zejména těch, co se jeví jako místa útočiště i poznání, a těch, které reprezentují “komunity možného” spojující lidské i mimo-lidské druhy.

Teresa Castro učí na katedře filmové vědy na Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 (Paříž). Absolvovala post-graduální výzkumnou stáž v Muzeu Quai Branly v Paříži a v institutu Maxe Plancka v Berlíně. Publikovala články a knihy s celou řadou témat, včetně vztahu filmu a kartografie (La pensée cartographique des images. Cinéma et culture visuelle, (Lyon, Aléas 2011) nebo (post-) koloniálního filmu (ko-editorka Re-Imagining African Independence. Film, Visual Arts and the Fall of the Portuguese Empire, Oxford, Peter Lang, 2017). V současné době píše monografii o lesích ve filmu a spolupracuje na sborníku o moci a pravomoci rostlinného světa (film, vizuální kultura, antropologie).

12:00 – Matěj Pavlík, Jan Kolský, Vojtěch Märc
A listening program devoted to interspecies communication, especially between humans and plants through music. In addition to selected compositions, they will also present fragments from the history of relevant research, in part relating to the question of plant intelligence.

13:00 – Lunch: Forest kitchen

15:00 – Tereza Stöckelová: Metabolic Citizenship: A Digestif Test
Tereza Stöckelová offers up several theses for debate concerning what is covered and hidden by the term (forest) “community”. How would the concept of citizenship change if we included vegetation in it? How can we avoid co-evolutionary racism?

Tereza Stöckelová holds a degree in sociology and works on the study of science, technology, and medicine. Her themes include contemporary transformations in research and education, the movement of knowledge between science and society, and questions of political ecology. At present, she is studying the conflicts, connections, and boundaries between conventional medicine and alternative therapeutic approaches. Her work is based in actor–network theory and material-semiotic approaches derived from it, and she uses qualitative ethnographic methods.

16:00 – Sára Jan Märcová

In 1907, Maurice Maeterlinck published an essay titled “The Intelligence of Flowers”, which concerns not only plants treated as if they were conscious organisms, but also the position of humans with respect to other living creatures and the universe. A reading of selections from the text will be accompanied by a musical research project aiming to study the performance capabilities of plants. The experiment is open to both opinions and action from the audience.

17:00 – Jožka Čermák: Sustainable Forest Farming
Lecture

20:00 – Dinner: Forest kitchen

21:00 – Karina Kottová and Piotr Sikora: Mixed Forests: Art Institutions from the Perspective of Flora
A performative lecture for a good night.

22:00 – Teresa Castro: lecture with extracts from Filmic Forests

A privileged setting of all sorts of fantasies, the forest has nourished the filmic imagination since the beginnings of cinema. Filmic Forests is a sound and visual immersion in some of these cinematic forests: those appearing as places of refuge and revelation, those emerging as a “community of possible” bringing together humans and non-humans.

Teresa Castro is Associate Professor in Film Studies at the Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 (Paris). She was a postdoctoral researcher at the Musée du Quai Branly, Paris, and the Max Planck Institute for the History of Science, Berlin. She has published widely on a variety of subjects, from film and mapping (La pensée cartographique des images. Cinéma et culture visuelle, Lyon, Aléas 2011) to (post-) colonial film (co-editor of Re-Imagining African Independence. Film, Visual Arts and the Fall of the Portuguese Empire, Oxford, Peter Lang, 2017). She is currently writing a monograph on forests in film and co-editing a collective book on the powers of the vegetal (film, visual culture, anthropology).

Apichatpong tropical%20malady
Apichatpong tropical%20malady

23:00 – Lesní kino
Program připravily kurátorka Borbála Soós, teoretička Tereza Castro a bioložka, genetička a pedagožka Fatima Cvrčková

28. 7. / NEDĚLE
9:00 – Lesní kuchyně: Snídaně

10:30 – Denisa Langrová, Ruta Putramentaite a Jonáš Richter: Blending in choir
Happening, který zve všechny zúčastněné k naladění se na vibrace akustické situace lesa. Společným zpěvem se pokusíme splynout s přírodou a zároveň reflektovat různé kolonizační aspekty tohoto procesu.

11:00 – Honza Dlabal: Meditace

13:00 – Tereza Jindrová a Veronika Čechová: We Have Never Been Individuals

14:00 – Jiří Kovanda: Každá chrpa je chytřejší než já

15:00 – Lesní kuchyně: Oběd

23:00 – Forest cinema
Program prepared by biologist, geneticist, and teacher Fatima Cvrčková and theorists Borbála Soós and Teresa Castro

SUNDAY, July 28
9:00 – Breakfast: Forest kitchen

10:30 – Denisa Langrová, Ruta Putramentaite, and Jonáš Richter: Blending in choir

11:00 – Jan Dlabal: Meditation

13:00 – Tereza Jindrová a Veronika Čechová: We Have Never Been Individuals

14:00 – Jiří Kovanda: Every knapweed is smarter than me
Performance

15:00 – Lunch: Forest kitchen

Podpora: Ministerstvo kultury ČR, společnost GTL a Atanasios Iliopulos, Solid Sun, PROBIO, Svobodný statek na soutoku, VELTLIN

Suroviny od: PROBIO, Svobodný statek na soutoku, VELTLIN, Dobrá farma, Ekofarma Horní Ředice, Ranč Bělečko

Poděkování: The Emblem Hotel, Mirek, Pavlína a Jaromír Verbíkovi, Radim Patkolo, Dita Lamačová, Celine Duval, Václav Girsa a Michal Boška

Supported by the Ministry of Culture Czech Republic, GTL Company and Atanasios Iliopulos, Solid Sun, PROBIO, Svobodný statek na soutoku, VELTLIN

Materials and ingredients: PROBIO, Svobodný statek na soutoku, VELTLIN, Dobrá farma, Ekofarma Horní Ředice, Ranč Bělečko

Special thanks to The Emblem Hotel, Mirek, Pavlína and Jaromír Verbík, Radim Patkolo, Dita Lamačová, Celine Duval, Václav Girsa a Michal Boška

Jsme les 010

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 004

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 021

Special thanks to Solidsun for the solar energy. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 001

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 037

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 029

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 10

Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 012

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 033

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 02

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 009

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 07

Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 016

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 017

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 025

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 038

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 039

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 048

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 17

Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 046

Vendula Litterová: Herbs and Their Healing Qualities Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 043

Vendula Litterová: Herbs and Their Healing Qualities Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 047

Vendula Litterová: Herbs and Their Healing Qualities Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 050

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 11

Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 053

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 108

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 055

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 056

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 057

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 064

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 067b

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 072

Anetta Mona Chişa: Nothing Nowhere into Something Somewhere Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 075

Anetta Mona Chişa: Nothing Nowhere into Something Somewhere Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 076

Anetta Mona Chişa: Nothing Nowhere into Something Somewhere Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 086

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 081

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 082

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 083

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 089

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 035

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 087

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 093

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 094

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 090

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 148

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 110

Borbála Soós: Interspecies Relations: How to Talk with Birds? Performative lecture. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 111

Borbála Soós: Interspecies Relations: How to Talk with Birds? Performative lecture. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 120

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 115

Borbála Soós: Interspecies Relations: How to Talk with Birds? Performative lecture. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 124

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 122

Borbála Soós: Interspecies Relations: How to Talk with Birds? Performative lecture. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 123

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 133

Borbála Soós: Interspecies Relations: How to Talk with Birds? Performative lecture. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 127

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 33

Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 140

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 138

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 109

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 151

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 144

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Img 4467

Forest Kitchen. Photo: Eva Koťátková. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 165

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 166

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 169

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 159

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 03

Jožka Čermák: Lecture Sustainable Forest Farming Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 170

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 173

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 172

Jožka Čermák: Lecture Sustainable Forest Farming Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 06

Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 178

Tereza Stöckelová: Metabolic Citizenship: A Digestif Test Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 177

Tereza Stöckelová: Metabolic Citizenship: A Digestif Test Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 12

Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 180

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 184

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 189

Sára Jan Märcová Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 190

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 191

Sára Jan Märcová Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 199

Sára Jan Märcová Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 197

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 192

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 200

Jan Kolský, Matěj Pavlík, Vojtěch Märc Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 203

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 201

Jan Kolský, Matěj Pavlík, Vojtěch Märc Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 206

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 208

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 207

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 210

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 179

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Img 4173

Forest Kitchen. Photo: Eva Koťátková. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 214

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 13

Forest Kitchen. Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 15

Forest Kitchen. Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 14

Forest Kitchen. Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 218

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 219

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 18

Forest Kitchen. Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 221

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 220

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 223

Karina Kottová and Piotr Sikora: Mixed Forests: Art Institutions from the Perspective of Flora A performative lecture for a good night. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 225

Karina Kottová and Piotr Sikora: Mixed Forests: Art Institutions from the Perspective of Flora A performative lecture for a good night. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 229

Karina Kottová and Piotr Sikora: Mixed Forests: Art Institutions from the Perspective of Flora A performative lecture for a good night. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 230

Teresa Castro: lecture with extracts from Filmic Forests Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 232

Teresa Castro: lecture with extracts from Filmic Forests Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 233

Teresa Castro: lecture with extracts from Filmic Forests Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 234

Teresa Castro: lecture with extracts from Filmic Forests Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 269

Special thanks to Solidsun for the solar energy. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 236

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 21

Forest Kitchen. Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Img 4675

Forest Kitchen. Photo: Eva Koťátková. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 243

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 241

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 237

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 248

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 01

Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 270

Jan Dlabal: Meditation Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 271

Jan Dlabal: Meditation Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 40

Jan Dlabal: Meditation Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 252

Denisa Langrová, Ruta Putramentaite, and Jonáš Richter: Blending in choir. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 253

Denisa Langrová, Ruta Putramentaite, and Jonáš Richter: Blending in choir. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 260

Denisa Langrová, Ruta Putramentaite, and Jonáš Richter: Blending in choir. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 26

Denisa Langrová, Ruta Putramentaite, and Jonáš Richter: Blending in choir. Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 29

Denisa Langrová, Ruta Putramentaite, and Jonáš Richter: Blending in choir. Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 261

Denisa Langrová, Ruta Putramentaite, and Jonáš Richter: Blending in choir. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 34

Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 283

Tereza Jindrová a Veronika Čechová: We Have Never Been Individuals. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 284

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 292

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 287

Tereza Jindrová a Veronika Čechová: We Have Never Been Individuals. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 294

Jiří Kovanda: Every knapweed is smarter than me. Performance. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 38

Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 46

Forest Kitchen. Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 274

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 275

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 297

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 303

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 302

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 305

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 48

Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 158

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 216

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 188

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 32

Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 010

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 004

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 021

Special thanks to Solidsun for the solar energy. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 001

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 037

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 029

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 10

Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 012

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 033

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 02

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 009

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 07

Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 016

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 017

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 025

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 038

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 039

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 048

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 17

Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 046

Vendula Litterová: Herbs and Their Healing Qualities Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 043

Vendula Litterová: Herbs and Their Healing Qualities Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 047

Vendula Litterová: Herbs and Their Healing Qualities Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 050

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 11

Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 053

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 108

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 055

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 056

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 057

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 064

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 067b

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 072

Anetta Mona Chişa: Nothing Nowhere into Something Somewhere Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 075

Anetta Mona Chişa: Nothing Nowhere into Something Somewhere Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 076

Anetta Mona Chişa: Nothing Nowhere into Something Somewhere Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 086

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 081

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 082

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 083

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 089

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 035

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 087

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 093

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 094

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 090

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 148

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 110

Borbála Soós: Interspecies Relations: How to Talk with Birds? Performative lecture. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 111

Borbála Soós: Interspecies Relations: How to Talk with Birds? Performative lecture. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 120

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 115

Borbála Soós: Interspecies Relations: How to Talk with Birds? Performative lecture. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 124

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 122

Borbála Soós: Interspecies Relations: How to Talk with Birds? Performative lecture. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 123

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 133

Borbála Soós: Interspecies Relations: How to Talk with Birds? Performative lecture. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 127

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 33

Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 140

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 138

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 109

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 151

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 144

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Img 4467

Forest Kitchen. Photo: Eva Koťátková. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 165

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 166

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 169

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 159

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 03

Jožka Čermák: Lecture Sustainable Forest Farming Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 170

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 173

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 172

Jožka Čermák: Lecture Sustainable Forest Farming Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 06

Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 178

Tereza Stöckelová: Metabolic Citizenship: A Digestif Test Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 177

Tereza Stöckelová: Metabolic Citizenship: A Digestif Test Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 12

Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 180

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 184

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 189

Sára Jan Märcová Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 190

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 191

Sára Jan Märcová Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 199

Sára Jan Märcová Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 197

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 192

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 200

Jan Kolský, Matěj Pavlík, Vojtěch Märc Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 203

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 201

Jan Kolský, Matěj Pavlík, Vojtěch Märc Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 206

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 208

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 207

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 210

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 179

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Img 4173

Forest Kitchen. Photo: Eva Koťátková. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 214

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 13

Forest Kitchen. Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 15

Forest Kitchen. Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 14

Forest Kitchen. Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 218

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 219

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 18

Forest Kitchen. Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 221

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 220

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 223

Karina Kottová and Piotr Sikora: Mixed Forests: Art Institutions from the Perspective of Flora A performative lecture for a good night. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 225

Karina Kottová and Piotr Sikora: Mixed Forests: Art Institutions from the Perspective of Flora A performative lecture for a good night. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 229

Karina Kottová and Piotr Sikora: Mixed Forests: Art Institutions from the Perspective of Flora A performative lecture for a good night. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 230

Teresa Castro: lecture with extracts from Filmic Forests Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 232

Teresa Castro: lecture with extracts from Filmic Forests Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 233

Teresa Castro: lecture with extracts from Filmic Forests Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 234

Teresa Castro: lecture with extracts from Filmic Forests Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 269

Special thanks to Solidsun for the solar energy. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 236

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 21

Forest Kitchen. Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Img 4675

Forest Kitchen. Photo: Eva Koťátková. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 243

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 241

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 237

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 248

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 01

Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 270

Jan Dlabal: Meditation Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 271

Jan Dlabal: Meditation Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 40

Jan Dlabal: Meditation Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 252

Denisa Langrová, Ruta Putramentaite, and Jonáš Richter: Blending in choir. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 253

Denisa Langrová, Ruta Putramentaite, and Jonáš Richter: Blending in choir. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 260

Denisa Langrová, Ruta Putramentaite, and Jonáš Richter: Blending in choir. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 26

Denisa Langrová, Ruta Putramentaite, and Jonáš Richter: Blending in choir. Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 29

Denisa Langrová, Ruta Putramentaite, and Jonáš Richter: Blending in choir. Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 261

Denisa Langrová, Ruta Putramentaite, and Jonáš Richter: Blending in choir. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 34

Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 283

Tereza Jindrová a Veronika Čechová: We Have Never Been Individuals. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 284

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 292

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 287

Tereza Jindrová a Veronika Čechová: We Have Never Been Individuals. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 294

Jiří Kovanda: Every knapweed is smarter than me. Performance. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 38

Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 46

Forest Kitchen. Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 274

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 275

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 297

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 303

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 302

Forest Kitchen. Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 305

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 48

Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 158

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 216

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Jsme les 188

Photo: Dita Lamačová. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Sb wearethewoods 32

Photo: Stan Baranski. 2019 @ WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art

Předchozí akce

Past events