Jsem Vanda Vieira-Schmidt, autorka Světového záchranného projektu

Videoportrét německé umělkyně Vandy Vieira-Schmidt.

01 strih proxy 08.00 11 28 14.still001

I am Vanda Vieira-Schmidt, the author of the World Rescue Project

Video-portrait of German artist Vanda Vieira-Schmidt.

01 strih proxy 08.00 11 28 14.still001

Vanda Vieira-Schmidt (1949) pracuje od poloviny 90. let na svém Světovém záchranném projektu, který spočívá v produkci desítek, někdy i stovek kreseb nebo akvarelů denně. Jejich prostřednictvím neutralizuje každodenní násilí, předchází válečným konfliktům a bojuje proti různým formám nadvlády a útlaku.

Vanda Vieira-Schmidt byla propuštěna z berlínské psychiatrické kliniky v roce 1995 a od té doby žije a tvoří v chráněném bydlení v Berlíně. Ke své zkušennosti s psychiatrií se vyjadřuje velmi kriticky. Její práce byly poprvé vystaveny Thomasem Roeskem, ředitelem Prinzhornovy sbírky v Heidelbergu a v roce 2016 byly součástí skupinové výstavy The Keeper v New Museu v New Yorku.

Since the mid-90s, Vanda Vieira-Schmidt (1949) has been working on her World Rescue Project, in which she produces dozens or even hundreds of drawings and water colours a day. Through them she neutralises the everyday presence of violence, prevents war conflicts, and fights various forms of supremacy and oppression.

Vanda Vieira-Schmidt was laid off from the Berlin Psychiatric Clinic in 1995 and since then has lived and worked in sheltered accommodation in Berlin. She is very critical of her experience with psychiatry. Her works have been displayed by Thomas Roeske, director of the Prinzhorn Collection in Heidelberg, and since 2016 have formed part of the joint exhibition The Keeper at the New Museum in New York.

Trailer: Jsem Vanda Vieira-Schmidt, autorka Světového záchranného projektu

Trailer: Jsem Vanda Vieira-Schmidt, autorka Světového záchranného projektu

Kamera, střih a zvuk: Ivan Svoboda
Překlad: Miriam Neudertová

Poděkování: Anna Himmelsbach, Thomas Roeske a Artyčok TV

Director of Photography, Editor and Sound Mixer: Ivan Svoboda
Translation: Miriam Neudertová

Special Thanks to Anna Himmelsbach, Thomas Roeske and Artyčok TV

Předchozí akce

Past events