Vypravěči a vypravěčky. Nebojte se draků: Jak zvířátka uzdravila smutný dům

Viola Fischerová: Jak zvířátka uzdravila smutný dům

Jak%20zv%c3%ad%c5%99%c3%a1tka%20uzdravila%20smutn%c3%bd%20d%c5%afm
Ilustrace (c) David Böhm

Narrators and storytellers. Don’t fear dragons: Jak zvířátka uzdravila smutný dům

Viola Fischerová: Jak zvířátka uzdravila smutný dům

Jak%20zv%c3%ad%c5%99%c3%a1tka%20uzdravila%20smutn%c3%bd%20d%c5%afm
Ilustrace (c) David Böhm

„Vážený pane domácí, máme v domě čtyři štěňátka. Narodila se Bělince, kterou našla paní Johana na Štědrý večer uvázanou u lavičky v parku. Je nás několik, kteří by si od ní rádi vzali štěňátko, že abychom nebyli pořád sami, a aby je nedostal někdo jiný, kdo by je třeba taky někde uvázal. Vážený pane domácí, přihlédněte prosím k naší prosbě. Je nám tu ve Vašem domě čím dál víc smutno…“

“Dear Mr. Landlord, we have four puppies at home. They were born to Snowy, who was found by Mrs. Johanna on Christmas Eve, tied to a park bench. Many of us would like to take a puppy from her so that we’re not alone all the time, and to be sure that they’re not taken by someone else who might also abandon them. Dear Sir, please take our request into consideration. We feel ever more forlorn here in your house...”

Vydalo nakladatelství Meander v roce 2011.
OBJEDNAT KNIHU

Namluvila: Ivana Uhlířová
Nahrál: Vojtěch Zavadil, Mr Wombat
Zvuková postprodukce: Jonáš Richter
Hudební doprovod: Markéta Lisá
Ilustrace: David Bohm

Viola Fischerová (*1935, †2010)
Po studiích češtiny a polštiny pracovala v literární redakci Československého rozhlasu, po odchodu do exilu v roce 1968 žila v Basileji, kde vystřídala řadu zaměstnání (mimo jiné byla soukromou učitelkou jazyků, garderobiérkou nebo podomní prodavačkou hrnců). Studovala na basilejské univerzitě germanistiku a historii, později přesídlila do Mnichova, kde učila na střední škole němčinu a pracovala jako redaktorka v rádiu Svobodná Evropa.Vydala celkem osm básnických sbírek. Od roku 1994 žila v Praze. V nakladatelství Meander vyšly celkem čtyři její knížky pro děti: Co vyprávěla Dlouhá chvíle (2005), O Dorotce a psovi Ukšukovi (2007), Jak zvířátka uzdravila smutný dům (2011) a O kočce Mňauce, pejsce Bibině a maminčině lyžařské botě (2011).

Vychází za podpory Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva kultury České republiky

Published by Meander press, 2011.
ORDER BOOK

Narrated by: Ivana Uhlířová
Recorded by: Vojtěch Zavadil, Mr Wombat
Audio post-production: Jonáš Richter
Musical accompaniment: Markéta Lisá
Illustrations: David Böhm

Viola Fischerová (1935-2010)
After completing her studies of Czech and Polish languages, Viola Fischerová worked on the literary editorial board of Czechoslovak Radio. In 1968 she left to live in exile in Basel, where she held a series of jobs (including as a private language teacher, a cloakroom attendant or a door-to-door kitchenware seller). She studied German and history at university in Basel, after which she relocated to Munich, where she taught German at a secondary school and worked as an editor at Radio Free Europe. She published a total of eight collections of poetry. After 1994 she lived in Prague. Meander press published four of her books for children: Co vyprávěla Dlouhá chvíle (2005), O Dorotce a psovi Ukšukovi (2007), Jak zvířátka uzdravila smutný dům (2011) and O kočce Mňauce, pejsce Bibině a maminčině lyžařské botě (2011).

Supported by the Prague City Council and the Ministry of Culture of the Czech Republic.

Předchozí akce

Past events