Floral Collectivism: Postcolonialist Epistemologies

190435879 4324922337541853 4434300593989647488 n

Floral Collectivism: Postcolonialist Epistemologies

190435879 4324922337541853 4434300593989647488 n

Společenství LES děkuje za pozvání na online panelovou diskuzi Floral Collectivism: Postcolonialist Epistemologies pořádané při festivalu VIRTUAL IAS (Institute of Advanced Studies) na University College London.

Projekt LES – společenství pro pěstování, teorii a umění představily a do diskuze se zapojily členky společenství Edith Jeřábková a Tereza Porybná na pozvání umělkyně Alexandry Pirici. Respondentkou a respondentem byly*i profesorka Khadija von Zinnenburg Carroll (Global Art University of Birmingham) a profesor postkoloniálních studií Ashley Dawson (CUNY Graduate Center). Diskuzi moderovaly*i Maja a Reuben Fowkes (Postsocialist Art Centre, University College of London).

Diskuze se vedla nad uměleckým a kurátorským zkoumáním rozmanitostí života rostlin zaměřeným na možnosti využití vtěleného a smyslového přístupu k vědění jakožto alternativy k dominujícím epistemologiím západní modernity.

Záznam diskuze naleznete na: urlzs.com/2spBW.

Community WOODS is delighted to have participated in a panel discussion Floral Collectivism: Postcolonialist Epistemologies that was part of the VIRTUAL IAS (Institute of Advanced Studies) Festival supported by University College London.

Project WOODS – Community for Cultivation, Theory and Art was introduced and further discussed with its members Edith Jeřábková and Tereza Porybná invited by the artist Alexandra Pirici. The discussion was moderated by Maja and Reuben Fowkes (Postsocialist Art Centre UCL) with responses by Ashley Dawson (Professor of Postcolonial Studies CUNY Graduate Center) and Khadija von Zinnenburg Carroll (Professor of Global Art University of Birmingham).

The panel drew on artistic and curatorial investigations into the multiplicity of vegetal life to explore the potential of embodied and sensuous approaches to knowledge in providing an alternative to the dominant epistemologies of Western modernity.

Record of the discussion can be found: urlzs.com/2spBW.

Předchozí akce

Past events