Barbora Kleinhamplová a Eva Koťátková: 12 hodinová konference

Počet míst je omezený, proto si prosím rezervujte své místo na emailové adrese: 12hodinova.konference@gmail.com.

Barbora Kleinhamplová and Eva Koťátková: Twelve hours conference

There are a limited number of places, so please reserve yours by emailing: 12hodinova.konference@gmail.com.

Pozvankax
Pozvankax

Budova v noci. Její zaměstnanci, pokusné subjekty, návštěvníci / účastníci zvenčí. Diváci “uvěznění” v suterénu. (V noci odtud už nic nejede.) Občerstvení ve dvou velkých autech. Hodně kofeinu. Matrace a kartóny na ležení. Projekční plochy, všude rozvedené kabely. Topení i větrání zároveň. Ostraha. Průvodci, kteří nemluví. Vstupní kódy a karty na jejich odblokování. Kamery umístěné na divných místech. Myš, která opustila laboratoř, aby podala zprávu o výzkumu. Úzkost těch, kteří mají zkoumání úzkosti v popisu práce. 12 hodinová konference, jejíž účastníci mluví, aby neusnuli.
V 8 se jde zas do práce.

“Práce se mi dostává do snů. Často se odehrávají v našem bytě. V bytě je rodina, ale taky návštěvy. Jsou tam taky šéfové z NÚDZ. Šéf je nemocný. Leží v mojí posteli, v našem bytě. Moje maminka se o něj stará. Vaří mu čaj. A já musím být potichu. Nemůžu hrát na klavír, abych ho nerušila.“

“Nebo se mi třeba zdá, jak měním tlakové lahve.”

“Nebo se mi zjevil ve snu kolega. Jsem senzitivní člověk.”

“Nebo ve snu vyřizuju objednávky, v hlavě mi běží kalkulačka”.

“Bývám nervózní před autoritami. Zdává se mi taky o nezvládnuté přednášce.
Nebo o studentech, kteří mají ocasy. Snažím se jim vysvětlit, že to je sice dobrý závěr, ale špatná premisa. Ale dívám se do místnosti a vidím ty ocasy.”

“Moje vysněná práce by byla v zoologický.
Je to pro mě srdeční záležitost, i když málo platí.”

“Cuká mi oko, mám zvýšenou teplotu, potí se mi brýle zevnitř, mám hrozný obavy, neustále si omílám různé pochybnosti, trpím nespavostí-brzy se vzbudím a už neusnu. “

A building at night, its employees, subjects of experiment, visitors / participants from the outside, an audience “imprisoned” in the basement. (At night, there is no transport out of here). There are refreshments in two big vehicles; plenty of caffeine. There are mattresses and boxes for climbing over. There are film screens. There are cables everywhere. There are both heating and ventilation. There is security. There are guides who don't speak. There are entry codes and cards to decode them; cameras in strange places. There is a mouse which has escaped from the laboratory to tell of the research being done there. There is the anxiety of those whose job descriptions include examining anxiety. A 12-hour long conference, whose participants talk to prevent them from falling asleep. At 8 o’clock they have to return to work.

“Work takes me to the realm of dreams. They often take place in our flat. The family is in the house, and also visitors. The bosses from the National Institute of Mental Health (NUDZ) are there, and the boss from the Hospital. He is lying in my bed, in our flat. My mum is taking care of him. She is making tea for him. I have to be quiet. I am not allowed to play the piano so as not to disturb him.”

“Or I might dream about changing pressurized canisters.”

“Or a colleague appears in my dream. I'm a sensitive person.”

“Or I am dealing with orders in my dream, while a calculator works away in my head.”

“I am nervous with people in authority. I also dream about making a mess of a lecture, or about students having tails. I try to explain that it's a good result, but a bad premise, but I look around the lecture hall and see the tails.”

“My dream job would be at the zoo. I think it's a genial business, even though it pays badly.”

“My eye is twitching, I have a temperature, there's sweat running down the insides of my glasses, I feel terribly uneasy, I am worn down by endless doubts and am suffering from insomnia — soon I wake up and can’t get back to sleep.“

Zveme nespavce i ty, kterým nevadí spát nebo ponocovat na nezvyklých místech.

Zveme ty, které zajímají příběhy druhých. 

Zveme ty, kteří věří, že úzkost by se měla sdílet a mělo by se pátrat po jejích příčinách. 

Zveme ty, kteří se rozhodli nerozšiřovat seznamy, které nám diktují co je a co není normální a raději budou skupinově halucinovat. 

Zveme ty, kteří se rádi ztratí v budově během komentované prohlídky. 

Zveme také odvážlivce, kteří jsou ochotni stát se pokusným subjektem. 

Zveme ty, kteří v noci obědvají a ráno po probdělé noci jdou do práce. 

Zveme ty, kterým nevadí, že se budova na noc uzavírá. 

Zveme ty, kteří jsou ochotni smířit se s permanentním dohledem kamer.

Zveme ty, kteří omluví případnou technickou poruchu i noční hlášení. 

Zveme ty, kteří se nebojí myší - budou během noci Vašimi průvodci. 
 
Budeme rádi, pokud se s námi rozhodnete strávit noc a stanete se přímým účastníkem performativního bloku 12 hodinové konference, která nahlíží úzkost jako celospolečenský problém, ne jako problém jednotlivce. 

Lůžko, strava, doprava i program zajištěny. Zbytek je na Vás. 

Počet míst je omezený, proto si prosím rezervujte své místo na emailové adrese: 12hodinova.konference@gmail.com.

We invite all those insomniacs and those who don’t mind sleeping or spending the night in unusual places.

We invite all those who are interested in the stories of others.

We invite all those who believe that anxiety should be shared and that its causes should be sought.

We invite all those who have decided not to distribute lists that dictate to us what is and is not normal, and who would rather hallucinate as a group.

We invite all those who like to get lost in the building during a guided tour.

We also invite all those daredevils who are willing to become the subject (or object?) of an experiment.

We invite all those who have lunch at night and in the morning, after a sleepless night, go to work.

We invite all those who do not mind that the building is closed for the night.

We invite all those who are willing to reconcile themselves with the permanent surveillance of cameras.

We invite all those willing to accept any technical failures or late-night announcements.

We invite all those who are not afraid of mice — they will be your guides for the night.

We will be very pleased if you decide to spend the night with us and become a direct participant in the 12-hour conference performative block, which considers anxiety as a society-wide problem, and not as a problem of the individual.

Sleeping arrangements, food, transportation and the programme of events are assured. The rest is up to you...

There are a limited number of places, so please reserve yours by emailing: 12hodinova.konference@gmail.com.
Reservation is therefore only possible until full capacity is reached.

Předchozí akce

Past events