Deník z karantény

štafetový deník z karantény

Kh%20v%20reakcii%20na%20ms
Katarína Hládeková v reakci na Maju Štefančíkovou, 2. 4. 2020

Quarantine Diary

relay diary from the quarantine

Kh%20v%20reakcii%20na%20ms
Katarína Hládeková reacts on Maja Štefančíková, 2. 4. 2020

Milé kolegyně, milí kolegové, 

přicházíme za Vámi s návrhem na vytvoření jakéhosi štafetového deníku, karanténního skicáře či kolaborativního sborníku, který by nám mohl pomoci zůstat v kontaktu i během nynější nepříznivé situace. Nejde nám o komentáře této situace, nechceme se na ni nijak obsahově vázat, ani neurčujeme žádné jiné společné téma, jde nám hlavně o vzájemnou komunikaci a podporu, o sdílení, o aktivní propojení. 

Princip je jednoduchý, mnohokrát vyzkoušený: Od vašeho předchůdce/předchůdkyně dostanete stránku s kresbou, fotografií, textem, čímkoli, a vy k ní libovolně připojíte svůj příspěvek prostým způsobem koláže. Potom na další, novou stránku přidáte svou kresbu, fotografii, text, cokoli, v dolní části napíšete své jméno a datum, a pošlete to dál komukoli podle vašeho výběru, kdo pak bude stejným způsobem pokračovat. 

Máte možnost vidět všechny předešlé stránky, tak dbejte na to, aby se nikdo neopakoval víckrát. Prosíme vás, zpracujte svůj příspěvek obratem, nejlépe do druhého dne, aby tak vznikl opravdu jakýsi deník. Pokud by se někdo zúčastnit nechtěl, vrátí stránku svému předchůdci/předchůdkyni a ten/ta vybere někoho jiného. 

Byli bychom rádi, kdyby tak vznikl rozsáhlý soubor, který se neomezí jen na určitou část zdejší scény, který bude svědectvím, stopou, naším společným deníkem z karantény. 

Těšíme se na spolupráci, děkujeme za přispění a přejeme hodně zdraví!

Jiří Kovanda & Institut úzkosti

Dear Colleagues,

We are addressing you with a proposal for the compilation of a kind of relay diary, a quarantine sketchbook and collaborative anthology that could help us remain in contact during the present adverse situation. In this project we are not concerned with a commentary on the situation, and we do not wish to be bound to it whatsoever in terms of content or to designate any other common theme, but rather we are interested chiefly in mutual communication and support, pooling and active interconnectedness.

The principle is a simple one, tried and tested many times: You will receive from your predecessor a page featuring a sketch, photograph, text, anything, to which you will attach any contribution of your choice in a simple form of collage. Then on the next, new page you will attach your own sketch, photograph, text, anything, write your name and the date in the lower section, and send it on to any person of your choice, who will continue in the same manner.

You have the possibility to see all the preceding pages, so please take care to ensure that nobody is repeated. Please process your contribution quickly, ideally by the next day, so as to create a genuine form of diary. Should anyone not want to participate, they can return the page to their predecessor, who will choose someone else.

Our goal is for this to lead to the creation of an extensive collection that will not be limited only to a certain part of our local scene, which will be a testimony, a footprint, our common quarantine diary.
We look forward to co-operating with you. Thank you for your contribution, we wish you the best of health!

Jiří Kovanda & Institute of Anxiety

Kh%20v%20reakcii%20na%20ms
Katarína Hládeková v reakci na Maju Štefančíkovou, 2. 4. 2020
Pre kh
Maja Štefančíková pro Katarínu Hládekovou, 1. 4, 2020
Kh%20v%20reakcii%20na%20ms
Katarína Hládeková reacts on Maja Štefančíková, 2. 4. 2020
Pre kh
Maja Štefančíková for Katarína Hládeková, 1. 4, 2020
Reakcia kk
Maja Štefančíková v reakci na Klaudii Koszibu, 1. 4. 2020
K2%20pre%20ph
Klaudia Kosziba pro Maju Štefančíkovou, 31. 3. 2020
Reakcia kk
Maja Štefančíková reacts on Klaudia Kosziba, 1. 4. 2020
K2%20pre%20ph
Klaudia Kosziba for Maja Štefančíková, 31. 3. 2020
Fd%20 %20klaudia%20kosziba3
Klaudia Kosziba v reakci na Františka Demetera, 30. 3. 2020
Fd%20 %20klaudia%20kosziba
František Demeter pro Klaudii Koszibu, 29. 3. 2020
Fd%20 %20klaudia%20kosziba3
Klaudia Kosziba reacts on František Demeter, 30. 3. 2020
Fd%20 %20klaudia%20kosziba
František Demeter for Klaudia Kosziba, 29. 3. 2020
Fd%20 %20tomas%20dzadon
František Demeter v reakci na Tomáše Džadoně, 29. 3. 2020
Tomas%20dzanon
Tomáš Džadoň pro Františka Demetera, 28. 3. 2020
Fd%20 %20tomas%20dzadon
František Demeter reacts on Tomáš Džadoň, 29. 3. 2020
Tomas%20dzanon
Tomáš Džadoň for František Demeter, 28. 3. 2020
Tomas%20na%20ancu final
Tomáš Džadoň v reakci na Annu Daučíkovou, 27. 3. 2020
Anca%20pro%20tomase
Anna Daučáková pro Tomáše Džadoně, 26. 3. 2020
Tomas%20na%20ancu final
Tomáš Džadoň reacts on Anna Daučíková, 27. 3. 2020
Anca%20pro%20tomase
Anna Daučíková for Tomáš Džadoň, 16. 3. 2020
12 anna ducikova reakce
Anna Daučíková v reakci na Jana Šerýcha, 26. 3. 2020
11 jan serych pro annu
Jan Šerých pro Annu Daučíkovou, 25. 3. 2020
12 anna ducikova reakce
Anna Daučíková reacts on Jan Šerých, 26. 3. 2020
11 jan serych pro annu
Jan Šerých for Anna Daučíková, 25. 3. 2020
10 jan serych reakce
Jan Šerých v reakci na Zbyňka Baladrána, 25. 3. 2020
9 zbynek baladran pro honzu
Zbyněk Baladrán pro Jana Šerýcha, 24. 3. 2020
10 jan serych reakce
Jan Šerých reacts on Zbyněk Baladrán, 25. 3. 2020
9 zbynek baladran pro honzu
Zbyněk Baladrán for Jan Šerých, 24. 3. 2020
Zbyneknabaru
Zbyněk Baladrán v reakci na Barboru Kleinhamplovou, 24. 3. 2020
Baraprozbynka
Barbora Kleinhamplová pro Zbyňka Baladrána, 23. 3. 2020
Zbyneknabaru
Zbyněk Baladrán reacts on Barbora Kleinhamplová, 24. 3. 2020
Baraprozbynka
Barbora Kleinhamplová for Zbyněk Baladrán, 23. 3. 2020
Reakcebara
Barbora Kleinhamplová v reakci na Edith Jeřábkovou, 23. 3. 2020
Edith
Edith Jeřábková pro Barboru Kleinhamplovou, 22. 3. 2020
Reakcebara
Barbora Kleinhamplová reacts on Edith Jeřábková, 23. 3. 2020
Edith
Edith Jeřábková for Barbora Kleinhamplová, 22. 3. 2020
Od%20edith%201
Edith Jeřábková v reakci na Evu Koťátkovou, 22. 3. 2020
Pro%20edith%201
Eva Koťátková pro Edith Jeřábkovou, 21. 3. 2020
Eva%20ko%c5%a5%c3%a1tkov%c3%a1
Eva Koťátková v reakci na Jiřího Kovandu, 21. 3. 2020
We are open
Jiří Kovanda, 20. 3. 2020
Od%20edith%201
Edith Jeřábková reacts on Eva Koťátková, 22. 3. 2020
Pro%20edith%201
Eva Koťátková for Edith Jeřábková, 21. 3. 2020
Eva%20ko%c5%a5%c3%a1tkov%c3%a1
Eva Koťátková reacts on Jiří Kovanda, 21. 3. 2020
We are open
Jiří Kovanda, 20. 3. 2020

Předchozí akce

Past events