4. díl – ROVNICE EMANCIPACE – Masma Dream World

podcastová série mapující revoluční a emancipační myšlenky v současné hudbě

Episode4 updated

Episode 4 – MY EMANCIPATION DON’T FIT IN YOUR EQUATION – Masma Dream World

podcast series that maps the revolutionary and emancipatory thoughts in current music

Episode4 updated

4. díl – Masma Dream World

Hudebnice, DJka, tanečnice a zvuková terapeutka, to vše je Devi Mambouka, která stojí za hudebním projektem Masma Dream World. Ve všech těchto činnostech je především učednicí, prozkoumává rytmické a zvukové struktury, ale také hloubky svého já, stíny a démony, i výšku toho, co ji přesahuje, určitou magii propojených světů. Její nové album Play At Night, které letos vyšlo na labelu Northern Spy je také výsledkem prozkoumávání síly vlastního hlasu, theta vlnění a zachycování momentů prožitých v zemích jejích předků Gabonu a Singapuru. A její poslech může být třeba také vstupní bránou k probouzení vlastních léčivých sil. I když to možná nemusí být z její tvorby znát, Devi Mambouka za svou inspiraci označuje i slavné zpěvačky jako Toni Braxton nebo Mariah Carey. V současné době se věnuje intenzivně zvukové terapii, kterou studovala, v New Yorku si založila také vlastní studio s názvem Vibro Bath a vede kurzy zaměřené na sílu hlasu. Jaké příběhy ji ovlivnily? Jak přistupuje k léčení a zvukové terapii, jakou sílu mají basové frekvence a jakou náš vlastní hlas?

masmadreamworld.bandcamp.com
instagram.com/vibrobath
instagram.com/masmadreamworld

SEZNAM UKÁZEK

Masma Dream World: Unwind
Masma Dream World: Before Sunlight
Masma Dream World: The Council
Masma Dream World: Becoming a Magician
Masma Dream World: Sleeping Whale
Masma Dream World: 333 AM
Masma Dream World: Back Home
Masma Dream World: Theta

námět a zpracování: Mary C
titulní hudba: Mary C
překlad: Dora Rodriguez
dabing: Jemah
vizuál: Vladyslav Afanasiev & Jan Brož

Episode 4 – Masma Dream World

Devi Mambouka is an artist, DJ, dancer, sound therapist and the creator of the Masma Dream World music project. In all her activities, first and foremost, she is a disciple exploring the rhythmic and sound structures; the depths of her own self, the shadows, the demons and everything that is beyond her; and the magic of the interconnected worlds. Her new record Play at Night released this year by the Northern Spy label is the result of experimenting with her own voice, theta waves, and the moments experienced and captured in Gabon and Singapore, the countries of her ancestors. Can this be the gateway to the awakening of one’s healing powers? Although it might not be obvious given Devi Mambouka’s music production, even famous singers like Toni Braxton and Mariah Carey are her inspiration. Currently she is intensively pursuing sound therapy which she has studied, she built her own studio Vibro Bath in New York and she is giving workshops focused on the power of the voice. Which stories and narratives influenced her? What is her approach to healing and sound therapy? What is the power of bass frequencies and how about the power of our inner voice?

masmadreamworld.bandcamp.com
instagram.com/vibrobath
instagram.com/masmadreamworld

LIST OF REFERENCES

Masma Dream World: Unwind
Masma Dream World: Before Sunlight
Masma Dream World: The Council
Masma Dream World: Becoming a Magician
Masma Dream World: Sleeping Whale
Masma Dream World: 333 AM
Masma Dream World: Back Home
Masma Dream World: Theta

Concept & narration: Mary C
Title music: Mary C
Translation: Dora Rodriguez
Dubbing: Jemah
Visuals: Vladyslav Afanasiev & Jan Brož

ROVNICE EMANCIPACE

Cesty osvobozujících myšlenek v hudbě mapuje Mary C.

Nová podcastová série Rovnice emancipace nabídne pohled za současnou hudbu a rozebere revoluční myšlenky i silné emoce, které umí rozhýbat společnost. Jsou pořád tady a přesto je mnohdy nedokážeme zachytit a rozvíjet, jako by pro ně nebyl prostor. Někde se to ale přeci jen hýbe, vznikají nové provokativní a silné reality, ze kterých vyrůstá třeba budoucí populární hudba a nebo další revoluce.

Jak se vyvíjí a osvobozuje elektronická taneční hudba a rap? Jak tvoří umělkyně a umělci (především) africké diaspory? A je vůbec možné tvořit, když umění je absence strachu? Co nás tvůrkyně a tvůrci mohou naučit a odnaučit, a jak se můžeme poslechem propojit a osvobodit? Poslechněte si hudebnice a hudebníky, kteří neprodukují jen hudbu, ale i poznání, spojují komunity a organizují nejrůznější iniciativy. Jak jim zatím vychází jejich Rovnice emancipace? Název podcastu je inspirován textem Lauryn Hill, „My emancipation don't fit your equation.“ se objevuje ve skladbě Lost Ones.

Marie Čtveráčková aka Mary C je kurátorka, hudebnice, hudební publicistka, producentka a spoluzakladatelka platformy ZVUK a Synth Library Prague. Od roku 2011 do roku 2020 působila na Radiu Wave jako autorka a moderátorka pořadu Scéna s Mary C, který se primárně zaměřoval na rap, jeho kontext a současné podoby. V současné době se zabývá hudebním vzděláváním v oblasti elektronické hudby a působí jako kurátorka i lektorka v Synth Library Prague. V roce 2018 spoluzaložila kolektiv Trigger, který se snaží propojovat ženy a trans* na hudební scéně. Jejím zájmem je využití feministické teorie i reflexe hiphopové kultury v neformálním vzdělávání a možnostech komunitního organizování.

MY EMANCIPATION DON’T FIT IN YOUR EQUATION

Podcast series that maps the revolutionary and emancipatory thoughts in current music presented by Mary C and Institute of Anxiety.

Let’s explore revolutionary thoughts and strong emotions in contemporary music, that have the power to move our society. They have always been here but are very often neglected. However, there still are places where they thrive, where new provocative and strong realities emerge and where new pop music arises, along with new revolutions.

Let’s explore the process of evolution and emancipation of electronic dance music and rap.
How do artists, especially those from african diaspora, create? Is it even possible to create when the art should be an absence of fear? What can artists help us learn and unlearn and how can we become connected and free ourselves through listening? Meet the artists who produce music as well as important knowledge, bring communities together and organize a variety of initiatives. How does their emancipation diverge from the current normative equation? The title of the podcast is inspired by Lauryn Hill’s lyrics 'My emancipation don't fit your equation.' appears in her song Lost Ones.

Marie Čtveráčková aka Mary C is a curator, musician, music journalist, producer, and cofounder of ZVUK and Synth Library Prague. From 2011 to 2020 she worked at Radio Wave as the creator and moderator of Scéna s Mary C (The Scene with Mary C), which focused primarily on rap, its context, and its contemporary forms. She is currently focusing on musical education in the area of electronic music and works as a curator and instructor at Synth Library Prague. In 2018 she founded the collective Trigger, which aims to connect women and trans* people in the music scene. She is interested in the use of feminist theory as well as considerations of hiphop culture in informal education and opportunities for community organizing.

Předchozí akce

Past events