I. Otevřená záchrana: 20 slepic z velkochovu

28. 6. 2018

I. Open rescue of 20 chickens from battery farming

28. 6. 2018

Hospodářská zvířata jsou zvířata, ne maso. Otevřené záchrany jsou reakcí na příliš pomalu a opatrně probíhající proces změn v oblasti ochrany hospodářských zvířat. Dokud nedojde k přehodnocení vztahu mezi lidmi a zvířaty, které by vedlo k proměně jejich statusu a tedy i životních podmínek, jsou otevřené záchrany jedním z ospravedlnitelných způsobů boje za práva zvířat.

Děkujeme Michalu Kolesárovi, Lukáši Krásovi a všem těm, kteří slepicím nabídli domov a lepší podmínky k životu.

Farm animals are animals, not meat. Open rescue represents one response to the excessively slow and cautious changes being enacted in the sphere of the protection of farm animals. Until a profound re-evaluation of the relationship between people and animals takes place that changes the status of farm animals and their living conditions, open rescue remains one of the justifiable ways of fighting for animal rights.

Many thanks to Michal Kolesár, Lukáš Krása and all of those who offered homes and better living conditions to rescued chickens.

Rxliv
Rxliv 5
Rxliv 4
Rxliv 3
Rxliv 2
Img 20180727 203633 2
Img 20180727 203552 2
Img 20180727 203451 2
Img 20180727 203423 2
Rxliv
Rxliv 5
Rxliv 4
Rxliv 3
Rxliv 2
Img 20180727 203633 2
Img 20180727 203552 2
Img 20180727 203451 2
Img 20180727 203423 2

Předchozí akce

Past events